meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Vyhľadávanie aktivít

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

Typ vyhľadávania  //  Jednoduché vyhľadávanie  //  Rozšírené vyhľadávanie  //  Podľa ratingov


Názov
Zadajte slová, ktoré má podmienka obsahovať, oddelené medzerou.
 
Anotácia
Zadajte slová, ktoré má podmienka obsahovať, oddelené medzerou.
 
Typ aktivity    Úloha
   Prednáška
   Seminár
   Experiment
   Sada fyzikálnych úloh
   Súťaž v matematickej hre (matboj)
   Súťaž v riešení úloh (náboj)
   Súťaž programátorských tímov (proboj)
   Projektová aktivita
   Odkaz na www stránku
   Rozmyška
   Veľkohra

Predmet    Matematika
   Fyzika
   Informatika

Oblasť matematiky    Geometria
   Algebra
   Aritmetika
   Funkcie
   Teória čísel
   Teória množín
   Teória grafov
   Kombinatorika
   Pravdepodobnosť a štatistika
   Logika
   Aplikácie
   Optimalizácia
   Algoritmy

Oblasť fyziky    Úvod do štúdia fyziky
   Mechanika
   Elektrina a magnetizmus
   Molekulová fyzika a termodynamika
   Mechanické kmitanie a vlnenie a akustika
   Optika
   Astronómia a astrofyzika
   Fyzika 20. storočia
   História fyziky
   Iná oblasť

Oblasť informatiky    Informácie okolo nás
   Počítačové systémy
   Algoritmy a algoritmizácia
   Oblasti využitia informatiky
   Informačná spoločnosť

Celkový čas trvania aktivity    menej ako 5 minút až 20 minút  
   30 minút až 1 hodina  
   1 hodina 15 minút až 2 hodiny  
   2 hodiny až 3 hodiny  
   5 hodín až celý deň  
   dlhodobo  
   Iný rozsah

Vek žiakov (v rokoch)    6 až 10  Prvý stupeň ZŠ
   10 až 15  Druhý stupeň ZŠ
   16 až 20  Stredná škola
   20 až 25  Vysoká škola
   Iný rozsah

Výsledok spĺňa*


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt