meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Prezeranie odkazov

Sekcia
Odkazy na www stránky / Organizácie, nadácie a inštitúcie (5 odkazov)

Odkazy v tejto sekcii

KMM - Klub mladých matematikov
Adresa: http://umv.science.upjs.sk/~kmm/
Stránka Klubu mladých matematikov v Košiciach.

MaK - Matematický Klub
Adresa: http://www.maklub.tk/
Matematický klub v Žiline pre stredoškolákov so záujmom o matematiku.

Nadácia Ingenium
Adresa: http://www.ingenium.sk
Stránka Nadácie Ingenium, ktorá podporuje vzdelávanie detí a mládeže v oblasti matematiky a prírodných vied.

Spolok Zamaf
Adresa: http://www.zamaf.sk
Spolok záujmovej matematiky a fyziky.

Združenie Trojsten
Adresa: http://www.trojsten.sk/
Občianske združenie zastrešujúce organizáciu stredoškolských korešpondenčných seminárov KMS, FKS a KSP.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt