meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Prezeranie odkazov

Sekcia
Odkazy na www stránky / Súťaže (27 odkazov)

Odkazy v tejto sekcii

OdporúčameKMS
Adresa: http://kms.sk
Stránka Korešpondenčného matematického seminára (KMS), ktorý je určený pre žiakov stredných škôl.

Astronomický korešpondenčný seminár
Adresa: http://www.vesmir.sk/index.php?id=874
Korešpondenčný seminár z astronómie určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ až 4. ročníka SŠ.

FKS
Adresa: http://www.fks.sk
Stránka Fyzikálneho korešpondenčného seminára (FKS), ktorý je určený pre žiakov stredných škôl.

FYZIQ
Adresa: http://www.p-mat.sk
Celoslovenský korešpondenčný seminár z fyziky pre žiakov základých škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

IPSC
Adresa: http://ipsc.ksp.sk/
Medzinárodná programátorská súťaž so samostatnou kategóriou pre trojčlenné tímy žiakov stredných škôl.

Jesenný matboj Pikomatu a Riešok
Adresa: http://www.p-mat.sk/matboj/
Jednodňová súťaž 4-členných tímov určená pre deti II. stupňa ZŠ a prímy-kvarty OG.

KSP
Adresa: http://www.ksp.sk/ksp/
Stránka Korešpondenčného seminára z programovania (KSP), ktorý je určený pre žiakov stredných škôl.

MAKS
Adresa: http://www.exam.sk
Celoslovenská matematická korešpondenčná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. V súčasnosti existujú osobitné kategórie určené žiakom 4. - 9. ročníka ZŠ, prímy - oktávy osemročných gymnázií, ako aj 1. - 4. ročníka všetkých typov stredných škôl (G, SOŠ, SOU, ZSŠ).

Malynár
Adresa: http://malynar.strom.sk
Korešpondenčný matematický seminár pre žiakov 4. - 6. ročníka ZŠ a príslušných tried osemročných gymnázií organizovaný Združením STROM.

Matematická olympiáda
Adresa: http://matematika.webpark.sk
Neoficiálna stránka matematickej olympiády so zadaniami, riešeniami, poradiami.

Matematická raketa
Adresa: http://www.gsrba.edu.sk/mr.htm
Jednodňová matematická súťaž 2-členných družstiev.

Matematický kalendár
Adresa: http://www.galeje.sk/kalendar/
Matematická súťaž určená žiakom 7.ročníka ZŠ až 3.ročníka SŠ.

MATEMATICKÝ KLOKAN
Adresa: http://www.matematickyklokan.sk
Medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl.

Matik
Adresa: http://matik.strom.sk
Korešpondenčný matematický seminár pre žiakov 7. - 9. ročníka ZŠ a príslušných tried osemročných gymnázií organizovaný Združením STROM.

MATMIX
Adresa: http://www.matmix-web.sk
Matematický časopis, v ktorom nájdete okrem článkov z matematiky aj korešpondenčnú súťaž.

MO-P
Adresa: http://www.ksp.sk/mop/
Stránky Matematickej olympiády, kategórie P (programovanie). Obsahujú okrem iného aktuálne zadania, kompletný archív zadaní a riešení minulých ročníkov a informácie o Medzinárodnej olympiáde v informatike.

Náboj FKS
Adresa: http://www.fks.sk/
Pravidlá súťaže, výsledkové listiny.

Náboj KMS
Adresa: http://kms.sk/naboj_whatis.php
Charakteristika Náboja.

PALMA
Adresa: http://palma.strom.sk
Online programátorská súťaž organizovaná Ústavom informatiky a Združenim STROM.

Palma junior
Adresa: http://di.ics.upjs.sk/palma/
súťaž v programovaní určená pre žiakov ZŠ a prísluných tried osemročných gymnázii

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt