meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Diskusné fóra

O všetkom, čo sa týka www.UcmeRadi.skIba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
Marta Reibergerová 05. 01. 2007 22:21 číselkový matboj
Na precvičovanie učiva zvyknem používať "bleskovku" ( za krátky čas čo najrýchlejšie vyriešiť úlohu). Pri teme deliteľnosť v šiestom ročníku som vyskúšala číselkový matboj. V triede mám 15 žiakov s prospechom lepší priemer. Najprv to bolo ťažké, keďže nevedeli a nechápali princíp úlohy. Keď sme spoločne urobili dve úlohy, bolo po probléme. Bolo to super, bolo rýchle, poučné a hlavné zábavné. Nič monotónne.
Ľudmila Galliková 13. 12. 2006 07:38 algopretek
So žiakmi 5.ročníka som žačala robiť algopretek na počtové výkony s prirodzenými číslami.Je to postupová hra, výsledky sa zapisujú do tabuľky, ktorú si žiaci dali na nástenku a boli by ste prekvapení, ako ich to ťahá dopredu a chcú každú hodinu písať algopretek, aby boli čo najlepší.

Chcem začať písať aôgopretek aj s ostatnými ročníkmi, pretože žiakom robia problémy s počtovými výkonmi nielen s prirodzenými číslami, ale aj s racionálnymi, celými , desatinnými číslami.
Gabriela Frániková 04. 12. 2006 23:27 BINGO
V treťom ročníku gymnázia na hodine fyziky som sa rozhodla pred pisomným preverovaním vedomostí z tematického celku Nestacionárne magnetické pole zahrať si so študentami náboj BINGO. Pripravila som 12 úloh a triedu som rozdelila na 8 skupín po 4 žiakoch. Každá skupina dostala hrací plán - tabuľku 3 x 3, na ktorý si napísala 9 čísel z intervalu od 1 do 12. Potom dostali obálku, v ktorej mali zadania úloh a 12 papierikov s označením skupiny, čísla úlohy a miestom pre napísanie výsledku úlohy. Každá skupina si zvolila "kapitána", ktorý chodil ku mne s výsledkom úlohy napísaným na papieriku a s hracím plánom. Ak bola úloha dobre vyriešená, tak som im na hracom plániku vyškrtla to číslo, ktoré bolo priradené k danej úlohe. Ak výsledok úlohy nebol správny, tak museli úlohu ešte raz riešiť.To družstvo, ktoré malo vyškrtané všetky čísla zvolalo BINGO a na tabuľu sme písali poradie úspešných družstiev. Počas jednej vyučovacej hodiny dosiahli BINGO 4 družstvá. Ostatným chýbalo vyškrtnúť 1 alebo 2 políčka.

Je to hra aj "o šťastí". Pretože skupina lepších žiakov rýchle vyriešila úlohy, ale niektoré čísla nemala v hracom pláne a museli riešiť úlohy ťažšie a naopak, predbehli ich tie družstvá, ktoré nemali zvolené čísla ťažších úloh v hracom pláne.

Aj keď niektori slabší žiaci nemali spočiatku záujem o hru (cca 3 žiaci)boli postupne atmosférou vtiahnutí do riešenia a ani si neuvedomili že počítajú fyzikálne príklady.Páčila sa mi súťaživosť ziakov, ako mali radosť keď mali vyškrtnuté políčko v hracom pláne a ako sa rýchlo snažili zistiť chybu v zlom riešení.

Reakcie študentov na takúto vyučovaciu hodinu boli veľmi pozitívne.

A že má význam pripraviť si takúto hodinu svedčia aj výsledky písomného preverovania vedomostí, ktoré dopadli oveľa lepšie, než predchádzajúce.
Valéria Lukácsová 29. 11. 2006 17:23 Bingo - hra
BINGO-táto hra sa mi osvedčila na hodinách fyziky pri opakovaní učiva tematických celkov -sila- v 7.ročníku.Źiaci,nakoľko nepoznali túto hru, s veľkou radosťou prijali túto novinku a samozrejme aj odmenu za to.4krát4 /16/ okien sme kreslili, organizátor napísal ale 20 riešení na tabuľu - v tom bolo to šťastie, kto čo z tých vybral a písal do svojej tabuľky .Žiaci na papierkoch dostávali úlohy a k tomu hľadali riešenie a škrtali svoje , počítal sa 1.riadok,1.stlpec, 1.diagonál.Mali z toho veľkú radosť ja tiež a túto formu aktivity plánujem naďalej využívať na svojích hodinách .
olga mederyova 28. 11. 2006 17:44 matematicky naboj
Vramci dna studentstva sme propravili Matboj pre ziakov kvart. Sutazili 6 clenne druzstva. Kazde druzstvo riesilo 13 uloh pocas 60 minut.Pre kazde druzstvo sme mali pripraveny iny vyrok zostaveny z 13 slov:Bud stale velmi zvedavy, vedomosti si neziskavaju teba, ale ty musis ziskavat ich.Nie je ziadnou hanbou nic nevediet, ale hanbou je nechciet sa nic naucit.Vykonat vec , ktorej sa bojime,je prvy krok k uspech a zacina odvahou.Kazde slovo vyroku ziaco ziskali za jednu vyriesenu ulohu a skladali vyroky na magneticku tabulu.Ziakom sa sutaz pacila. Na buduci rok to vyskusame znovu s inym typom zaujimavych uloh. S pozdravom Olga a Eva
Eva Luckova 28. 11. 2006 17:37 druha oblast matematicky naboj
Vramci dna studentstva sme propravili matematicky naboj pre ziakov kvart. Sutazili 6 clenne druzstva. Kazde druzstvo riesilo 13 uloh pocas 60 minut.Pre kazde druzstvo sme mali pripraveny iny vyrok zostaveny z 13 slov:Bud stale velmi zvedavy, vedomosti si neziskavaju teba, ale ty musis ziskavat ich.Nie je ziadnou hanbou nic nevediet, ale hanbou je nechciet sa nic naucit.Vykonat vec , ktorej sa bojime,je prvy krok k uspech a zacina odvahou.Kazde slovo vyroku ziaco ziskali za jednu vyriesenu ulohu a skladali vyroky na magneticku tabulu.Ziakom sa sutaz pacila. Na buduci rok to vyskusame znovu s inym typom zaujimavych uloh. S pozdravom Eva a Olga
Lídia Brázová 27. 11. 2006 13:50 Blockbuster
Aktivitu som vyskúšala pri opakovaní učiva 9. ročníka, tematického celku Optika.Triedu som rozdelila do troch družstiev.Žiakom sa aktivita veľmi páčila, nechcelo sa im skončiť, najradšej by pokračovali aj na ďalšej hodine. Preto plánujem aktivitu využiť aj mimo vyučovania. Problémy som mala len s vytvorením hesiel na niektoré písmená. Ak sa možnosti na dané písmeno minuli, upozornila som žiakov.Aktivitu je možné využiť na ľubovoľnom predmete.
Elena Macková 21. 11. 2006 12:10 príspevok
Aktivitu Bingo som vyskúšala v 6.ročníku pri tematickom celku celé čísla po jeho dobratí. Žiaci počítali s nadšením, pracovali v skupinkách po troch. Mali 30 úloh a tabuľku 4x5. Úlohy boli už náročnejšie so zátvorkami. Žiaci nechceli veriť, že hodina už končí. Na precvičovanie prebratého učiva výborné.
nanka sisková 04. 11. 2006 23:30 slovenský jazyk
hľadám niečo, čo môžem využioť na slovenčine
Katarína Kováčová 30. 10. 2006 10:02 BINGO
Katarína Kováčová 24. 10. 2006 13:13 BINGO

V 7. ročníku som riešila BINGO pri okakovaní riešenia racionálnych čísel. Vytvorila som políčko 7x7 a zadala 24 jednoduchých úloh na riešenie. Úlohy boli zamerané na sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie racionálnych čísel. Žiaci museli pre vyriešenie úlohy krátiť zlomky, upraviť na základný tvar, alebo dať na zmiešané číslo.Dala som na výber, či budú pracovať samostatne, alebo vo dvojiciach. Žiaci sa rozhodli, že budú pracovať vo dvojiciach. Spočiatku však pracovali samostatne, ale postupne sami zistili, že je výhodnejšie, keď si úlohy rozdelia.Na začiatku sme sa dohodli, že dvojica, ktorá zistí, kde je Bingo, sa potichu prihlási. Vyhodnotenie som urobila tak, že prvé tri dvojice som ohodnotila známkou 1 a všetky ostatné dvojice som pochválila za usilovnú prácu. Hodina sa deťom veľmi páčila. Pracovná atmosféra bola veľmi dobrá. Aj slabší žiaci sa usilovne zapájali do riešenia úloh.Dagmar Dutkova 26. 10. 2006 18:46 Pexeso , flexagóny, bingo
V siedmom ročníku som na precvičenie učiva sčitovanie a odčitovanie zlomkov zvolila hru pexeso. Vymyslené príklady(20)boli ale velmi narocne a časovo niektorí žiaci nestihli odhaliť všetky kartičky za jednu vyučovaciu hodinu.

V šiestom ročníku som vyskúšala hru Bingu- témou bolo sčitovanie a odčitovanie celých čísel. Hra sa nám vydarila a žiaci pracovali s nadšením.

V ôsmom ročníku na technickej výchove som skladala flexagóny. Niektorých žiakov prsty veľmi neposlúchali, ale nevzdali to, keď videli, že iným sa darí lepšie.

Na počítačovom krúžku sa piataci zaregistrovali do Bitlandu - konkrétne do hry Klondajk a prihlásili sa predmet -tvorba prezentácií.
Anna Uhríková 25. 10. 2006 21:18 Plavba cez úžinu temnôt
Pri opakovaní vzťahov pre rovnomerný pohyb som v tercii využila zjednodušenú verziu tejto hry.Žiaci boli rozdelení do 5-tich skupín po 5.Riešili 8 príkladov počas 15-tich minút.Žiaci si hru nazvali FORMULA,lebo im pripomínala štartovanie a zrýchľovanie,či zabrzdenie auta.Žiaci si už pripravujú stratégiu pre budúce pokračovania takýchto"pretekov"

Magdaléna Jeváková 23. 10. 2006 22:54 Bingo
Na zopakovanie učiva o sčítaní a odčítaní zlomkov v 7. ročníku som využila mat. náboj Bingo 3x3. Žiaci boli rozdelení do skupín po štyroch. Každá skupina si zvolila svojho hovorcu. Mala som pripravených 12 príkladov. Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila a donútila ich počítať príklady, ktoré by inokedy opisovali z tabule. Žiaci víťazného družstva boli ohodnotení známkou.
Renáta Mikitová 23. 10. 2006 18:05 Náboj - Bingo
V 1. ročníku gymnázia som vyskúšala Náboj - Bingo na opakovacej hodine tem. celku Deliteľnosť prirodzených čísel. Študenti boli rozdelení do 7 skupín, v jednej skupine bolo 5 študentov. Už pri rozdeľovaní do skupín bolo "veselo", pretože 1. skupinu tvorili študenti, ktorých poradové číslo v hárku sa dalo napísať v tvare 7k, 2. skupinu tvorili študenti, ktorých por. číslo sa dalo vyjadriť v tvare 7k+1, atď. 7. skupinu tvorili študenti s por. číslom v tvare 7k+6. Skupina, ktorá vyhrala a získala jednotky, vyriešila 11 z 12 príkladov, kým vyškrtala všetky čísla zo svojho hracieho plániku. Všetkým študentom sa táto aktivita páčila, určite ju ešte v budúcnosti vyskúšam.
Mária Mikulášová 23. 10. 2006 17:47 Za hrsť tipov
Veľmi sa mi táto aktivita páči a realizovala som hodinu informatiky podľa vami uvedenej aktivity. Žiaci hľadali povolania pomocou internetu, alebo na základe svojích znalostí. Tí, čo našli najviac povolaní boli ohodnotení známkou výborný. Žiakom sa to veľmi páčilo, atmosféra bola kreatívna a súťaživá. Chcela by som vás informovať i s našou aktivitou, ktorú robíme na našej škole. Žiaci 1.ročníka získavajú informácie o základoch hardvéru a chodievame na výstavu Cofax, kde firmy ponúkajú svoje produkty a potom oni navrhujú podťa sumy , kde kúpiť nimi príslušnú zostavu počítača. Každému študentovi zadávame inú sumu peňazí a myslím, že i to študentov veľmi zaujíma a ešte viac si prehĺbia svoje znalosti z oblasti hardvéru.

Mikulášová Mária
Kornélia Hanzelyová 20. 10. 2006 08:52 pexeso
So žiakmi 7. roč. sme sa hrali pexeso. Pripravila som 3 sady kartičiek zameraných na rozširovanie a krátenie zlomkov. Skupina najslabších dostala 20 kartičiek s najjednoduchšími úlohami, druhá skupina 20 kartičiek s náročnejšími úlohami a skupina najlepších žiakov dostala 32 kartičiek s primerane náročnými úlohami.Počet kartičiek som znížila, aby sme túto činnosť zvládli za polovicu hodiny.Žiaci, ktorí získali v jednotlivých skupinách najviac kartičiek, dostali jednotky, nemôžu sa dočkať, kady budú pokračovať.
Lubomira Beresova 18. 10. 2006 10:34 MATBOJ
Pri tejto aktivite som bola opatrná. Nevedela som si predstaviť kontrolu úloh pri takom množstve žiakov ako mam v triede. Vyskúšala som si to na cvičeniach z matematiky a potom som to zvládla aj z 30 žiakmi v triede.Jediný problém bol v tom, že na cvičeniach z matematiky neznámkujem tak som som siahla do tajných zásob sladkostí.
Anna Timková 12. 10. 2006 22:16 Odpoveď Ivanovi
Môžem Ti poradiť, ako sa ku spomínanému programu čo najskôr dostaneš, nakoľko je to program voľne stiahnuteľný z internetu.V Googli naťukaj www.Gimp.sk a máš spomínaný program .Potom ti už len prajem príjemné chvíle pri jeho štúdiu.Prajem príjemný deň Anna T.
Renáta Rovná 12. 10. 2006 13:19 Druhá oblasť
Po rozdelení žiakov do skupín som im rozdala zadania čísel(2,3,4-ciferných),z ktorých mali vytvoriť pomocou povolených krokov(t.j.pripočítanie toho istého čísla,ale v opačnom poradí cifier)palindróm.V rozcvičke na predchádzajúcej hodine som im vysvetlila čo to je palindróm,ako sa tvorí a aké sú povolené kroky počítania.Za výsledok(t.j.vzniknutý palindróm a správny postup jeho vytvorenia dostala skupina jedno písmeno.Z nazbieraných písmen mali vytvoriť heslo.Nakoľko svojich žiakov hodnotím aj pomocou bodov(10bodov=výborný)za každé získané písmeno dostala skupina 1 bod.Za zostavenie hesla bol pridelený skupine ešte jeden prémiový bod.

2,3,4-ciferné čísla som volila tak,aby sa pri počítaní vyskytoval rôzny počet povolených krokov.

táto nenáročná súťaž žiakov zaujala,prejavila sa súťaživosť žiakov,uplatnili sa aj slabší a integrovaní žiaci.Použila som to ako úvod pred sčitovaním a odčitovaním celých čísel.
Ivan Podivinský 11. 10. 2006 10:52 Prosba o radu.
Na školení z informatiky vo Zvolene 29.09.-1.10.sa predvádzala aktivita strihanie a skladanie fotografie pomocou editora fotografii GIMP 2.Veľmi ma to zaujalo, žiaľ z časových dôvodov som nemohol túto aktivitu celú absolvovať.Može mi niekto poradiť, kde najdem niečo viac o tomto programe, resp.nejaký manuál pre prácu s týmto editorom.Vopred ďakujem za pomoc.Ivan


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt