meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Školenia učiteľov

Školenia učiteľov matematiky, fyziky a informatiky so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

VÁŽENÍ KOLEGOVIA, MILÍ UČITELIA!
Školenia učiteľov
Hľadáte nové inšpirácie pre svoje hodiny?
Chcete so svojimi žiakmi robiť niečo zaujímavé?
Chcete aby vaši žiaci prichádzali na hodiny plní očakávania a odchádzali s nadšením?

Máte záujem oboznámiť sa počas jedného víkendu s možnosťou dlhodobo využívať internetovú ponuku nápadov?
Chcete matematikou, fyzikou, či informatikou zaujať celú triedu?

Ponúkli ste niekedy na hodine svojim žiakom matematickú doskovú hru? Fyzikálne experimenty?
Súťažili žiaci vašej triedy medzi sebou v nejakej logickej hre priamo na internete?
Rozprávali ste žiakom pútavý príbeh, v ktorom boli ukryté úlohy?

Záleží vám na rozvoji kľúčových kompetencií vašich žiakov?
Na akej úrovni vaši žiaci argumentujú?
Vedia pracovať v kolektíve?
VÍKENDOVÉ PREZENČNÉ ŠKOLENIE

Program víkendového školenia

Pod vedením 6 školiacich pracovníkov sa približne 30 učiteľov oboznámi s rôznymi aktivitami a metódami, ktoré môžu použiť vo svojej pedagogickej činnosti. Program školenia bude tvorený kombináciou teoretickej časti, praktických ukážok aktivít a individuálnej práce učiteľov. Školení učitelia si navyše na školení niektoré z aktivít vyskúšajú, zhodnotia ich. Bude vyhradený aj priestor na diskusie o využití v škole, či výmenu skúseností.

Taktiež sa učitelia naučia využívať portál s databázou aktivít, odkiaľ je možné čerpať námety, inšpirácie či kompletné inštruktáže k aktivitám. Zoznámia sa aj s projektom Virtual Bitland a s možnosťami, ktoré ponúka pri výučbe.

Školenia učiteľov

Školitelia

V kolektíve školiacich pracovníkov sú zastúpení skúsení učitelia, organizátori súťaží a korešpondenčných seminárov, vedúci sústredení a táborov, vedúci záujmových krúžkov.

Cena a prihlasovanie

Účasť je pre školených učiteľov bezplatná. Nutnou podmienkou účasti je však vyplnenie prihlasovacieho formulára najlepšie do 10. 7., najneskôr však do 31. 8. 2006. Organizátor si vyhradzuje z kapacitných dôvodov právo ukončiť prihlasovanie skôr, resp. z prihlásených do uvedeného termínu potvrdiť účasť len vybraným (uprednostníme účasť z viacerých škôl). Spolu s potvrdením účasti (e-mailom) obdržíte aj podrobné pokyny.

Priebeh kurzu

Kurz bude pozostávať z dvoch častí. Prvá bude realizovaná klasickou formou víkendového (piatok - nedeľa) prezenčného školenia, druhá časť vzdelávacieho kurzu bude prebiehať dištančne, s využitím internetu. Učitelia, ktorí splnia predpísané požiadavky získajú certifikát o absolvovaní kurzu.

Ponúkané kurzy

E-learning FYZIKA
E-learning INFORMATIKA
E-learning MATEMATIKA

E-learning FYZIKA

Tešíme sa na chvíle strávené spolu s Vami, počas ktorých sa spolu zahráme zaujímavé hry s fyzikálnym obsahom, dozvieme sa niečo nové o netradičných spôsoboch vyučovania, povieme si o tom, ako urobiť fyziku zaujímavou a vybúrime sa pri fyzikálnych experimentoch.

E-learning INFORMATIKA

Prezenčná časť školenia učiteľov informatiky poskytne bohatý program plný inšpirácií a moderných vyučovacích metód. Zameria sa na projektové vyučovanie, vyučovanie multimédií, základov programovania a algoritmov a predstaví súvisiace celoslovenské projekty a súťaže. Bude prezentovať rôzne alternatívne formy motivácie žiakov nielen na hodinách informatiky. Zoznámi učiteľov s internetovým portálom www.ucmeradi.sk , jeho knižnicou inšpirácií a uvedie ich do e-learningového kurzu zameraného na uplatňovanie netradičných metód vzdelávania.

E-learning MATEMATIKA

Na víkendovej prezenčnej časti matematického kurzu Vám ponúkame možnosť zoznámiť sa s našimi skúsenosťami s prácou s deťmi. Uvidíte a zažijete:
  • Ukážky najpoužívanejších matematických programov: prednášky, súťaže v riešení úloh, súťaže v matematických hrách, projektové vyučovanie.
  • Spoločenské hry a oddychové aktivity pre detské kolektívy.
  • Ďalšie námety a inšpirácie pre prácu s deťmi.

Veríme, že zdrojom poučenia a spolutvorcom prínosnej atmosféry stretnutia budú všetci jeho účastníci.
Tešíme sa na
  • vzájomnú výmenu skúseností,
  • zoznámenie sa s ďalšími učiteľmi, ktorí radi učia deti a matematiku,
  • pracovne, ale príjemne strávený víkend, ktorý nám dodá energiu do ďalšej práce.

Ďalšie informácie

Termíny víkendových školení a ďalšie infomácie
O projekte
Organizátor

Školenia učiteľov

Učme RadiPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt