meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Hľadaný text - Databáza aktivít


Databáza aktivít - knižnica inšpirácií

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

I. Základná charakteristika aktivity | II. Didaktické ciele | III. Príprava aktivity | IV. Podrobný popis aktivity | V. Diskusné fórum k aktivite

Dátum pridaniaZdrojEmail autoroviPočet prístupovHodnotenie
11.09.2005 Sezam a Sezamko poslať 63477 určite vyskúšajte 9 / 10, 1x

Bingo

zobrazenie pre tlač

Celkový čas trvania aktivity Vek žiakov (v rokoch) Optimálny počet účastníkov Rozdelenie účastníkov Odporúčaná časť dňa Minimálny počet organizátorov Čas na technickú prípravu
0:20 až 1 hod. 9 až 20 4 až 40 Družstvá 1 až 8 členné Ráno, Dopoludnie 1 < 0:05 hod.

I. Základná charakteristika aktivity
hore

Anotácia:
Príspevok obsahuje popis jednoduchej hry, ktorú je možné sa zahrať so žiakmi na hodinách matematiky.

Kľúčové slová:
hra, bingo, súťaž, matematika, precvičenie, úloha

Typ aktivity - forma:
Súťaž v riešení úloh (náboj) - Individuálna súťaž, Skupinová súťaž

Predmet - oblasť:
Matematika

Predpokladané vedomosti:
podľa druhu úloh


II. Didaktické ciele
hore

Fáza poznávacieho procesu:
Precvičenie znalostí, Prepojenie viacerých oblastí

Kompetencie:
Komunikácia - obhajovať vlastný názor a argumentovať, spolupracovať s inými a pracovať v tíme
Autonómia osobnosti - brať na seba zodpovednosť, organizovať svoju vlastnú prácu, robiť rozhodnutia, nachádzať nové riešenia, vytrvať v prípade ťažkostí


III. Príprava aktivity
hore

Pomôcky:
Papier, Písacie potreby, Tabuľa

Čas na technickú prípravu:
menej ako 5 minút


IV. Podrobný popis aktivity
hore

Súbory:
application/mswordbingo_naboj.doc Súťaž (32.5 kB)


Text:
Pozri priložený súbor


V. Diskusné fórum k aktivite
hore

Fórum k tomuto príspevku

Iba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
nikola glombikova 17. 06. 2009 17:24 Prazdniny
Všetci sa tešia na prazdniny ale nielen deti ale aj ucitelia aj ja :)
Denisa Lowyova 14. 03. 2008 16:53 BINGO
Hru som vyskúšala na cvičeniach z matematiky s deviatakmi, majú už po monitore,tak musím pre nich vymýšľať zaujímavé úlohy. Pripravila som si pre nich 18 úloh, a to v podobe osemsmeroviek z matematiky(našla som ich na jednej webovej stránke), po vyriešení každá osemsmerovka mala tajničku,ktorá sa dala veľmi rýchlo skontrolovať. Pridala som dve tajničky, a jednu aj maľovanú krížovku, ktorej sa mnohí potešili, ale jedna skupina nie, lebo nikto z tej skupiny ju nevedel vypracovať. Každá úloha mala pridelené číslo 1 do 18, tabuľku sme mali pripravenú 3x4, žiaci boli rozdelení do troch skupín po 6. Rozdelenie som nechala na nich, jasné že kamarátky spolu a vytvorili sa dve silné skupiny a jedna slabšia. Hracie plány som mala ja pri sebe a chodili ku mne s výsledkami, kde som im potom odškrtávala jednotlivé čísla po vyriešení úloh.Vyhrala silná skupina, kde boli samé jednotkárky, ďalšia silná skupina bola druhá a poslednej skupine ostali 4 čísla nepreškrtnuté ( avšak musím podoknúť, že je to ozaj aj o šťastí,pretože poslednej skupine sa stalo, že 5 úloh po sebe riešili ale nemali prislušné číslo v tabuľke, takže mali menšiu smolu). Jeden žiak sa ohradil tým, že v skupine sú samé jednotkárky, ale oni nato povedali, že tu ide o to, kto je aký šikovný. A hlavne zručný v krížovkach. Hra ich bavila,zapájal sa každý, aj tí ktorí matematiku nemajú radi a chcú ju opať,ale s osemsmerovkami. :)
Marcela Chovanová 15. 05. 2007 19:52 BINGO
prvom ročníku na strednej škole som využila suplovanú hodinu na upevnenie učiva z tematického celku "Lineárne rovnice, nerovnice a sústavy lineárnych rovníc" formou súťaže Bingo. Pripravila som 20 príkladov na lineárne rovnice, nerovnice a sústavy lin. rovníc. Príklady boli rôznej náročnosti od jednoduchých po priemerné. Žiakov som rozdelila podľa známok na päť päťčlenných homogénnych skupín. Upozornila som ich, že príklady sú rôznej náročnosti, aby si ich vyberali podľa svojich schopností. Každej skupine som dala pripravenú tabuľku 3x5, do ktorej si vpísali ľubovolné čísla od 1 do 20. Každá skupina dostala zadania príkladov a 20 kartičiek s číslami príkladov. Na príslušné kartičky zapisovali výsledky. Jeden žiak zo skupiny, väčšinou ten najslabší žiak v matematike, keď sa nazbieralo viacej riešení doniesol kartičky s výsledkami na kontrolu. Za správne vyriešené úlohy som vyškrtla skupine priradené číslo v ich hernom pláne, ak ho mali zapísané v tabuľke. Žiakom sa hodina páčila. Bola trochu rušnejšia ako klasické hodiny. Žiaci boli veľmi zapálení pre súťaženie. Niektorí sa snažili zvíťaziť za každú cenu, a preto si zatipovali, ale nepomohlo im to. Niektorí mali väčšie šťastie pri voľbe čísel do tabuľky. Dve skupiny žiakov skončili naraz. Ich členov som ohodnotila jednotkou. Hodina sa páčila nielen žiakom, ale i mne. Žiaci vyriešili viacej príkladov ako na klasickej hodine. Pracovali všetci a zistili, že úspech skupiny závisí od práce každého z nich. Ahojte. Marcela.
Bronislava Mihálková 14. 05. 2007 21:09 Bingo
Bingo využívam pri precvičovaní učiva v triedach, kde mám menší počet detí s vývinovými poruchami (mám triedy, kde je 40% takýchto detí - v takýchto triedach som bingo skúsila, ale deti s poruchami boli po prvých neúspechoch málo motivované a odmietali súťažiť). Najviac sa mi overilo Bingo pri precvičovaní premieňania jednotiek. Takáto forma deťom veľmi vyhovovala, dokonca sa jej dožadovali a často na začiatku hodiny skandovali: "Bingo, Bingo...", možno aj kvôli možnosti vylepšiť si prospech, keďže tu "nachytali" samé jednotky :)


Bingo som veľmi využila aj u siedmakov pri riešení rovníc a v poslednej dobe pri percentách.


Mojim postrehom bolo, že čím ťažšie úlohy bingo obsahovalo, tým ľahšie sa deti vzdávali. Osvedčila sa mi aj kontrola úloh pri stole učiteľa, keď už žiaci úlohy riešiť nemohli a pokračovali až po kontrole a vrátení sa na miesto.

Pri takýchto aktivitách sa deťom môžem viac "priblížiť" ako iba pri strohom počítaní pri tabuli, a preto sa snažím tieto aktivity zakomponovať :) do vyučovacieho procesu čo najčastejšie. Dokonca aj pri suplovaných hodinách (samozrejme, že potom tie aktivity nie sú matematické :) ).
ingrid macakova 01. 05. 2007 19:23 náboj, bingo
Učím piatakov v triede pre mimoriadne nadané deti aj v klasickej triede. Niektoré aktivity skúšam v oboch tirdach a tak môžem porovnávať. Skúsila som s deťmi hrať Náboj. Preberáme numeráciu desatinných čísel a neustále sčitovanie, odčitovanie, násobenie a delenie je pre decká "suché a nudné" a veľmi ich to nebaví. V triede pre MND sa mi veľmi táto aktivita osvedčila. Zostavila som sady príkladov na numeráciu, pričom za každé tri príklady /v poradí, ako nasledujú/získala skupina jedno písmeno slova. Detí je v triede 12, rozdelili sa do štyroch skupín po troch. Po rozdaní príkladov najskôr začali počítať všetci každý príklad, ale keď im vyšli rôzne výsledky, začali sa hádať. Potom prišli na to, že keˇˇd si príklady rozdelia, skôr sa dostanú k výsledku a ušetria čas. Zvolené slová boli zväčšča 5-písmenové. Tri skupiny si prácu rozdelili a išlo im to super. V poslednej sa deti nevedeli dohodnúť medzi sebou, stále počítali každý všetko, a napokon im to trvalo veľmi dlho a dané slovo ani nenašli. Keď sme po skončení hry debatovali, uznali, že spôsob ich práce nebol dobrý. Po jarných prázdninách sme si opäť zahrali Náboj, no príklady už boli náročnejšie /použila som aj zátvorky/. Decká boli opäť rozdelené do štyroch skupín tak, ako predtým. Aj t tej "neúspešnej" skupine si prácu rozdelili a nakoniec skončili na druhom mieste. Podľa toho, ako rýchlo našli skupiny slovo, dostali bonusové body 3,2,1 0. Veľmi sa im táto aktivita páčila a aj sami si už začali pripravovať príklady do Náboja. Skúsila som s nimi aj Bingo. Zadala som 12 príkladov a tabuľku 3x3. Keďže ich je len 12 v triede, každý hral za seba. Tu ale nastal problém, protestovali, že táto hra nie je spravodlivá a že je to iba o šťastí. Bingo sa mi osvedčilo v klasickej triede, kde je viac detí a sú rozdelení do skupín. Obe aktivity využívam hlavne pri opakovaní a precvičovaní učiva. Mám možnosť sledovať, ako ktoré dieťa pracuje, čo treba ešte dovysvetľovať a precvičiť. Deti to však veľmi baví a vypočítajú touto hravou formou viac, ako iba "suchým" počítaním.


Ahoj Ingrid

<<< < všetko(73) > >>>


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekte | Autori | Kontakt

Monika Kalábová 02. 04. 2007 20:28 Bingo
Bingo som si vybrala, lebo má naozaj široké uplatnenie. Začala som v 5. triede, lebo predsa len, čím mladšie deti, tým viac sú naklonené takýmto hrám. Preberáme desatinné čísla a určite uznáte, že neustále precvičovanie matematických operácií môže byť pre deti veľmi nudné. Deti som rozdelila do skupín po piatich, v každej skupine boli žiaci šikovnejší i slabší. Pri zadávaní úlohy a vysvetľovaní princípu Binga som ich upozornila na dôležitosť organizovania práce, a preto som určila aj vedúceho, ktorý mal na túto prácu predpoklady. Jednoznačne víťazne z tohto boja vyšla skupina, ktorá naozaj pochopila, že pre víťazstvo je rozdelenie práce a spolupráca veľmi dôležitá. Deťom vôbec nevadilo, že niektoré úlohy riešili vlastne "zbytočne", považovali to za veľmi zábavné. Samozrejme, že sa pýtali, kedy si Bingo zahráme opäť, aby mali aj iné skupiny šancu dostať jednotku. Hodina ubehla vo veľmi zábavnom duchu. A teraz prídu na radu postupne všetky ročníky, ktoré učím matematiku. Ja sama som zvedavá, či aj staršie deti budú takýmto aktivitám priaznivo naklonené.
Irinka (Irina Malkin Ondík) 28. 03. 2007 21:56 BINGO pre fyzikov
Skusenost Eduarda Skonca:

Riešenie fyzikálnych úloh je prostriedkom aplikácie poznatkov, takto motivácie pre daný predmet, rozvíja u žiakov analytické myslenie, konsekvečné návyky. Pre motiváciu žiakov pre riešenie úloh som nenašiel zatiaľ lepšiu aktivitu ako známe BINGO. Žiaci 8. ročníka riešili úlohy pre výpočet tepla, prijatého a odovzdaného pri tepelnej výmene, tepelnej kapacity. Úlohy zo zbierok boli doplnené úlohami z iných tem. celkov, kôli potrebnému počtu, a následovnými: Žiaci mali za úlohu zistiť výhrevnosť rôznych palív používaných v kozube. Riešili sme či dané, resp. aké množstvo paliva dokáže zohriať miestnosť o určitý počet stupňov. Okrem výpočtu konkrétnej číselnej hodnoty použitej v danej aktivite, tu mali žiaci možnosť analyzovať a hodnotiť situáciu z hľadiska účinnosti vykurovania, ekonomického, ekologického. U žiakov sa naplno prejavila súťaživosť, zodpovednosť, pracovali s veľkou motiváciou. Okrem toho možnosť analyzovať a hodnotiť situáciu v spomínaných úlohach v nich pestovala zdravé sebavedomie, ekologické a ekonomické návyky.
Eva Košarišťanová 26. 03. 2007 18:24 bingo
V príme som už zorganizovala viac krát hru bingo, vždy po skončení určitého tématického celku(ako opakovanie a precvičovanie).30 žiaci sa rozdelia do 5 skupín.Prvý krát boli zmätení, ale po opakovanej súťaži sa výborne bavili.Týmto spôsobom žiaci prepočítajú omnoho viac príkladov ako na klasickej hodine.Úspech celej skupiny je o úspechu slabších žiakov.Tento spôsob má preto aj silný motivačný účinok.

Žiaci aj spočiatku taktizovali,hovorili o šťastí a nespravodlivosti.Neskôr si overili (po viacerých súťažiach), že šancu vyhrať má každé družstvo rovnakú.Musí len rýchlo a správne riešiť.

Prajem pekný deň Eva.
slavomira snopkova 26. 03. 2007 09:38 bingo
V piatok mam delenú matematiku v kvarte , tak som sa rozhodla na tejto hodine zorganizovať pre žiakov náboj.Žiaci boli rozdelení do troch skupín po 5.Úlohy , ktoré mali riešiť boli z tematického celku Kombinatorika.Náboj sa podobal na hru Bingo náboj .Každá skupina dostala adventný kalendár , kde je 24 zavretých okienok(pod nimi sa skrývala sladká odmena) a zadanie s 24 úlohami roznej obtiažnosti z tohto tematického celku.Keď nejaký príklad vyriešili , prišli za mnou so správnou odpoveďou a ja som im povedala číslo okienka , ktoré môžu otvoriť(žiak , ktorý úlohu vyriešil,mohol čokoládku zjesť).Obtiažnejší príklad mal väčšie číslo okienka.Suťaž vyhrala tá skupina , ktorá mala po sčítaní čísel v okienkach najväčší súčet.Žiakom sa súťaž páčila,úlohy z kombinatoriky nie sú pre nich velmi obtiažne,poznajú aj vzorce pre výpočty kombinácii,variácií a permutácií,ale mohli používať metódu výpisu možností.Páčila sa im aj sladká odmena za vyriešenú úlohu.Podobná súťaž sa dá spraviť aj s vrecúškami , do ktorých dáme rôzne maličkosti, ktoré sú peknou odmenou pre úspešných riešiteľov.Podobnú súťaž som už použila na cvičeniach z fyziky u veľkých tretiakov a naozaj sa im to páčilo.Hravou formou sme preopakovali potrebné učivo.Takéto súťaže rada používam , len nemám toľko času , pretože učebné osnovy sú dosť preplnené.Pekný deň Slavka
Júlia Janeková 13. 03. 2007 14:31 bingo
Na hodine matematiky sme si zahrali náboj &#8211; bingo. Cieľom bolo precvičiť sčítanie a odčítanie desatinných čísel. Atmosféra v triede bola súťaživá, príjemná. Žiaci boli rozdelení do troch skupín po 7. Každý mal sadu 30 úloh, za správny výsledok dostali farebnú kartičku s číslom, ktoré si položili na svoje hracie pole. Skupina, ktorá zozačiatku odmietala hrať, si ako prvá uvedomila, že je výhodné si rozdeliť úlohy, počítali viacerí a nakoniec zvíťazili. S prácou na hodine som bola spokojná, určite si bingo ešte zahráme.
Darina Horňáková 13. 03. 2007 11:51 bingo
V casti zlomky som pouzila hru Bingo.prvykrát to nedopadlo najlepsie,no dalsie pokusy boli uspesne.Vsetci sa zapajali,hodinu si pochvalovali. Darina Hornakova
Jana Černohorská 09. 03. 2007 06:53 Bingo
Vyskúšala som to so žiakmi 5.ročníka pri sčítaní a odčítaní desatinných čísel na spestrenie riešenia podobnývh typov úloh s cieľom čo najviac prepočítať a precvičiť. Žiaci boli motivovaní počítať, aby čo najskôr vyškrtali čísla v svojej tabuľke. Hodinu hodnotili s veľkým nadšením a už dnes sa tešia na ďalšie Bingo. Táto aktivita prinútila k činnosti aj tých žiakov, ktorí inokedy pasívne prijímajú riešenia úloh z tabule.Určite túto aktivitu budem používať aj naďalej.
Mária Marcinová 01. 03. 2007 12:50 Bingo
Bingo používam na hodinách dosť často. V 5. ročníku napríklad pri delení dvojcifernýcm číslom , alebo pri počítaní s desatinými číslami. V tomto roku som použila Bingo pri počítaní s celými číslami. Používam aj obmenu Binga a to tak, že namiesto čísel od 1 do 12 napíšem výsledky cvičení, ktoré si deti vpisujú do okienok. DEti toveľmi baví a pravdaže sa vždy veľmi tešia ak si ho na hodine zahráme. Ešte viac sa potešia, ak za Vyriešenie všetkých príkladov správne dostanú jednotku, alebo nejakú sladkosť. Popritom mám prehľad, ktorí žiaci tomu ešte nerozumejú, lebo oni prídu najmenej ukázať správne výsledky, alebo vôbec. Tým sa nadajšej hodine viac venujem. Čiže mám pri tom aj spetnú väzbu a deti mjú zároveň z toho radosť.
Anna Poláková 10. 02. 2007 17:17 Bingo
Bingo som využila pri opakovaní delenia dvojciferným deliteľom v 5.roč.MND,žiaci v projekte veľmi neradi opakujú rovnakú činnosť niekoľko krát a hlavne ak učivo pochopili a vedia ho.Takže hra bingo zmenila nezáživné delenie na zábavu.Žiaci v projekte sú individualisti,ale pri bingu pracovali v skupinách a veťmi úspešne.Do skupín sa rozdelili sami a vodca v skupine veľmi rýchlo pochopil stratégiu a podľa toho rozdelil úlohy.V triede je 13 detí takže som bez problémov mohla sledovať ich prácu, vedomosti a zručnosti.Všetci celý čas intenzívne pracovali a šikovnejší aj kontrolovali slabších,aby skupina dopadla dobre.Nakoniec dostali podľa umiestnenia 3,2,1 bonusový bod.Otravné delenie sa zmenilo na zábavu a súťaženie,deti sa čudovali ako rýchlo ubehla hodina.Po školení vo Zvolene som pre piatakov vyrobila kartičky na hru set a na jednej hodine som vyskúšala ako zvládnu túto hru.Deti hra zaujala a hrajú ju aj cez prestávky,zistila som,že si sami vytvorili pravidlá,aby sa pri hre nehádali-jeden rozdáva a dáva pokyn na set,ak vykríknu skôr stoja 1 kolo,ak 2x ukážu zle vrátia 1 set.Prestali sa pri hre hádať a kričať,musím rozhodovať ak niekto nechce dodržovať ôpravidlá.
Stanislava Navarcikova 06. 02. 2007 15:58 Bingo
V sekunde,v ramci opakovania kombinatoriky a precvicenia scitovanie a odcitovanie zlomkov, som sa rozhodla pre bingo. Deti sa rozdelili na 6 skupin a kazda dostala tabulku 3x4.Mala som pre nich pripravenych 18 zadani, v ktorých boli slovne ulohy i teoria.


Stihli sme to presne za hodinu. Kazdy z najlepsieho druzstva ziskal jednotku.Na zaciatku som do skupiny dala 6 uloh a po vyrieseni mi odovzdali zadanie a zobrali si dalsie. Nastal v tom zmatok, ked ziaci nevedeli, ktora kopka je ich a zobrali omylom zadanie z inej skupiny. Ziakom sa hodina pacila.A prezradili mi, ze ta hodina im ubehla neuveritelne rychlo:)
Božena Chmatilová 31. 01. 2007 21:25 Bingo
Bingo som pripravila k učivu o lomených výrazoch v deviatom ročníku. Žiaci sa do skupín rozdeli sami, vznikli trojčlenné a štvorčlenné skupiny. Bola som prekvapená, aké rôzne stratégie volili pri riešení úloh. Najlepšie preto neskončila štvorčlenná skupina, ale trojčlenná. Keď som potom zopakovala túto aktivitu pri riešení sústav rovníc, viaceré skupiny sa snažili použiť stratégiu, ktorá sa osvedčila už predtým. Skupiny, ktoré stihli vyriešiť všetky úlohy počas vyučovacej hodiny, boli ohodnotené známkou.
Miroslava Damerová 19. 01. 2007 13:38 Bingo
Ako rozvičky na hodinách matematiky pri téme výrazy používam Bingo s rozmermi 3x3. Deti si na hru rýchlo zvykli, radi súťažia, je to dobrá hra na rýchle naladenie sa na matematiku. Nezdržiavame sa ani výrobou štvorcov, lebo tie už majú pripravené na štvorčekovom papieri dopredu. Keďže učím aj v športovej triede, kde je veľa hyperaktívnych detí a pomaly, čo dieťa to súťaživý typ, veľmi rada využívam túto aktivitu práve tu. Hra dokáže zaujať a skoncentrovať aj žiakov, ktorí majú problémy sústrediť sa na prácu. Jediné, čo si bolo treba vydiskutovať na začiatku bolo "Mám správne vyriešenú úlohu ale nemám príslušné číslo v tikete. Je to fér? Alebo taký je život?"
Ivana Bajnokova 16. 01. 2007 07:01 Bingo
Robila som v 7.ročníku Bingo so zameraním na poradie počtových výkonov v tematickom celku číselné výrazy.Mala som 5 štvoríc žiakov,pričom v každej skupine boli žiaci šikovnejší i slabší.Mali 5 príkladov a tabuľku 3x3.Veľmi dobre si vkaždej skupine rozdelili prácu,lebo obtiažnosť bola stúpajúca.Zapojili sa všetci.Víťazné družstvo bolo ohodnotené známkou.Žiaľ 2 družstvá pri najnáročnejšom príklade iba tipovali a mali smolu.Bolo fajn,pri takýchto aktivitách sa často mení celková atmosféra v tiede.S pozdravom Bajnoková
Slavomíra Rovnanova 12. 01. 2007 13:13 Bingo
So žiakmi 6.ročníka som pri upevnovaní učiva záporné a kladné čísla použila hru Bingo. Žiaci si vyriešili 16 úloh a svoje výsledky si zapísali do tabulky 4*4 . Ja som potom náhodne losovala výsledky , ktoré som si predtým pripravila na kartičky. Žiaci si potom postupne vyškrtávali svoje výsledky , prvý traja dostali jednotku. Žiakom sa hra páčilaMatej Gonda 11. 01. 2007 16:36 Bingo
Ahojte, ja som si vybral hru Bingo, ako opakovanie pred pisomkou. Hrali sme to so stvrtakmi - neposilnenymi, to su taki, ktori nechcu ist maturovat, resp. nechcu mat s matikou nic spolocne, ale na ich aj moju \"radost\" ju musia absolvovat. No niektori sa odhodlaju na maturitu B.:-) Ja, priznam sa, moc na taketo hry nie som a ani som tomu nedaval velku sancu. Na moje prekvapenie celkom sa toho ti ludkovia chytili. Vytvoril som druzstva a tie medzi sebou sutazili. Bolo celkom zabavne sledovat, ako sa ti pubertaci pustili do ratania, dokonca aj taki, ktori asi musia odignorovat vsetko. Behal som po celej triede s vysledkami a hodina dopadla dobre.Podobne nieco som potom skusil aj v kvinte na fyzike.Vyzera to tak, ze takato sutaz je celkom dobra, viac ich to bavi ako obycajne precvicovanie. A ked sa im este slubia body alebo jednotka pre prveho, tak rata kazdy.:-)


S pozdravom Matej Gonda.
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt