meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Hľadaný text - Databáza aktivít


Databáza aktivít - knižnica inšpirácií

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

I. Základná charakteristika aktivity | II. Didaktické ciele | III. Príprava aktivity | IV. Podrobný popis aktivity | V. Diskusné fórum k aktivite

Dátum pridaniaZdrojEmail autoroviPočet prístupovHodnotenie
10.09.2005 Sezam a Sezamko poslať 41367 Buďte prvý!

Klobáskový matboj

zobrazenie pre tlač

Celkový čas trvania aktivity Vek žiakov (v rokoch) Optimálny počet účastníkov Rozdelenie účastníkov Odporúčaná časť dňa Minimálny počet organizátorov Čas na technickú prípravu
1 až 2 hod. 11 až 25 20 až 35 Jednotlivci Dopoludnie, Popoludnie 1 0:15 hod.

I. Základná charakteristika aktivity
hore

Anotácia:
Ukážka pozície Táto aktivita obsahuje pravidlá a popis samotnej hry - Klobások, ktorá je peknou, taktickou matematickou hrou. Taktiež obsahuje aj popis ratingového systému hry, pri ktorom má každý hráč určité ohodnotenie - rating.

Kľúčové slová:
matboj, klobásky, krúžkovanie, rating

Typ aktivity - forma:
Súťaž v matematickej hre (matboj) - Individuálny turnaj (Švajčiarskeho (ratingového) typu)

Predmet - oblasť:
Matematika - Teória grafov, Kombinatorika

Predpokladané vedomosti:
Hra nemá špeciálne predpokladané vedomosti, na plnohodnotné hranie stačia vedomosti žiaka druhého stupňa základnej školy.


II. Didaktické ciele
hore

Fáza poznávacieho procesu:
Motivácia, Objavenie čiastočného poznatku (separované a univerzálny model)

Kompetencie:
Práca s informáciami - brať do úvahy skúsenosť, rozumieť grafom, diagramom a tabuľkám, posudzovať a hodnotiť
Autonómia osobnosti - brať na seba zodpovednosť, robiť rozhodnutia, nachádzať nové riešenia, riešiť problémy, prispôsobovať sa rýchlym zmenám, vytrvať v prípade ťažkostí


III. Príprava aktivity
hore

Pomôcky:
Papier, Štvorčekový papier, Písacie potreby, Počítač, Tabuľa, Projektor

Čas na technickú prípravu:
15 minút


IV. Podrobný popis aktivity
hore

Súbory:
image/pjpegobr1.jpg Hracia doska (12.4 kB)
image/pjpeganot.jpg Ukážka koncovej pozície (3.1 kB)
application/mswordklobasky.doc Podrobný popis aktivity (184 kB)
application/octet-streammatboj_install.exe Softvér na ratingový systém (1.33 MB)
text/plainreadme.txt Návod na inštaláciu softvéru (438 B)


Text:
!Pravidlá hry
Hra sa hrá na hracej doske, ktorá je zobrazená na tomto obrázku:

Hracia doska

Dvaja hráči striedavo krúžkujú trojice bodov (vytvárajú klobásky, ktoré sa vyberajú nasledovne:

Hráč si vyberie ľubovoľný bod, ktorý ešte nie je zakrúžkovaný. Druhý bod (taktiež ešte nemôže byť zakrúžkovaný) je jeden z jeho susedov. Susedia bodu sú body, ktoré sú k nemu najbližšie (vo všetkých 8 smeroch). No a tretí bod si hráč vyberie spomedzi susedov už zvolených 2 bodov (tiež nemôže byť zakrúžkovaný). Možné tvary klobások sú nakreslené na obrázku v priloženom popise aktivity (klobásky môžu byť samozrejme aj ľubovoľne otočené).
Pretínanie krúžkov (klobásiek) nie je povolené, teda klobásky nesmú prechádzať cez seba. Krúžkuje sa „natesno“, ako keby sa okolo bodov natiahla gumička. Príklad klobások, ktoré sa nepretínajú, sú iba „zle“ nakreslené, nájdete na obrázku v priloženom popise aktivity.
Pred začiatkom partie sa hráči dohodnú, kto bude začínať. Cieľom hry je zabrániť súperovi v ďalšom ťahu, teda kto nemôže spraviť ťah prehráva. Hra sa končí, ak sa na plánik nedá umiestniť žiadna ďalšia klobáska a vyhráva hráč, ktorému sa podarilo umiestniť poslednú klobásku. Príklad pozície, v ktorej sa už nedá spraviť ťah, je na obrázku v priloženom popise aktivity.

Hra rozvíja strategické myslenie a učí analýze situácie. Je vhodná pre druhý stupeň základnej školy a pre študentov vyšších typov škôl.
Nie je známa vyhrávajúca stratégia tejto hry. Vhodná taktika pri tejto hre je napríklad rozdelenie oblasti, v ktorej sú voľné krúžky na menšie časti. V týchto častiach je jednoduchšie sledovať hru a uplatniť vyhrávajúcu taktiku
Pri vysvetľovaní pravidiel je potrebné deťom ukázať jednotlivé možné klobásky a spôsob ich krúžkovania, ukázať koncovú situáciu.
Pred hrou je dobré nechať dlhší čas na prípravu, aby si deti skúšobnými partiami navzájom medzi sebou precvičili jednotlivé možné tvary klobások, ich umiestňovanie a samotné taktizovanie.
Na hru môžeme deťom rozdať natlačené plániky (priložený Obrázok 1) či štvorčekový papier. To ale nie je nutnosťou, hrací plán sa po chvíli cviku kreslí ľahko a jednoducho aj na čistý papier. Partie trvajú približne rovnako dlho, preto je možné usporiadať turnaj medzi družinami alebo takisto aj turnaj jednotlivcov. Pri turnaji jednotlivcov je možné uplatniť aj nasledovný ratingový systém, ktorý sa nám pre túto hru veľmi osvedčil.

Ratingový systém hry


Ratingový systém má uplatnenie pri turnaji jednotlivcov (samozrejme nielen v tejto hre), je s malými obmenami podobný šachovému ratingu ELO.
Každý hráč má počas hre takzvaný rating: svoje číslo, ktoré vyjadruje, aký dobrý je hráč. Počas turnaja je rating všetkých hráčov priebežne menený a vyhodnocovaný. Aktuálne poradie hráčov podľa ratingu je stále zobrazené a viditeľné pre všetkých hráčov.
Na začiatku turnaja má každý hráč pridelený rating 1000. Tento rating sa po dohraní každej partie mení podľa nasledovných vzorcov:

Hráč, ktorý vyhral: : (pôvodný rating hráča)+ 100 - 1/3*(rating hráča - rating súpera)

Hráč, ktorý prehral: (pôvodný rating hráča) - 100 - 1/3*(rating hráča - rating súpera)

V zásade teda za víťazstvo hráč získava 100 bodov, táto hodnota sa ale zmenší ak porazil slabšieho súpera (s nižším ratingom) a zvýši, ak porazil silnejšieho. Porazený stráca presne toľko bodov, koľko získal víťaz, súčet ratingov všetkých hráčov je teda konštantný.
Turnaj trvá určený časový interval. Počas turnaja hráč môžu vyzývať na partiu ľubovolného z voľných súperov. Ten je povinný výzvu akceptovať, pokiaľ vyzývateľ nemá rating o 300 a viac ako nižší, ako vyzvaný. (Pokiaľ chceme, aby sa v poradí hráči výraznejšie a rýchlejšie diferencovali, hranicu „zamietnutia“ môžeme posunúť na 200). Toto pravidlo je potrebné zdôrazniť deťom, aby presne vedeli ako si majú vyberať súperov.
Zo vzorcov totiž plynie, že ak je pred partiou rozdiel ratingov väčší ako 300, tak sa hráčovi, ktorý má viac, neoplatí hrať (podľa vzorcov aj keď vyhrá, rating sa mi zníži). Takisto je pre neho krajne nevýhodné hrať, ak je rozdiel väčší ako 200.

Tento systém sa dá najlepšie využiť pomocou priloženého softvéru (popis jeho inštalácie nájdete v readme.txt). Je teda potrebný jeden počítač a optimálne dataprojektor. Na obsluhu stačí aj jeden človek, preto systém nemá veľké personálne nároky.
Hráči po každej partii prídu nahlásiť výsledok k počítaču, softvér okamžite vyráta ich nové ratingy a ukáže aj celkové poradie hráčov s ratingami. Hráči teda majú prehľad o ratingoch ostatných. Vhodné je premietať poradie dataprojektorom na stenu, prípadne ho zobraziť na viacerých monitoroch.
V softvéri je zabudované aj nastavenie časového limitu. Po skončení hry vygeneruje program prehľadné štatistiky o jednotlivých hráčoch či celkovú štatistiku o počte odohraných partií, o hráčoch, ktorý hrali najviac atď. Jeho použitie je podrobne rozpísané priamo v menu softvéru (help).

Systém hodnotenia súťaže sa osvedčil pre jeho pútavosť. Hráči sú atraktívnym systémom dostatočne motivovaní a hra ich nenudí ani po dlhšom čase. Pre žiakov ZŠ sa optimálnou javí dĺžka trvania 1 hodina, pre starších až hodina a pol. Počas hry vládne vysoká súťaživosť, ktorá je vyvážená primeraným výberom rovnocenných súperov. Práve kvôli výberu súperov je potrebné prehľadné zobrazenie poradia. Hráči si jednoduchšie vedia nájsť súpera, ktorý ich výzvu nemôže odmietnuť, vyzvaný hráč vie jednoduchšie zistiť, či výzvu musí akceptovať.
Počas turnaja sa spočiatku poradie vyvíja pomerne náhodne. Hráči na čele a konci poradia sa rýchlo striedajú, mnohí si počas prvých partií vylepšujú svoje hráčske schopnosti a získavajú nové skúsenosti. Čas na súťaž by preto nemal byť príliš krátky. Po dlhšom čase turnaja (aspoň pol hodina) a teda aj po väčšom počte zohraných partií sa poradie diferencuje a stabilizuje, hráči už súperia najmä so svojimi susedmi v poradí. To je dobré, pretože takto súťažia hráči približne rovnakej kvality.

Na konci je možné usporiadať vyhodnotenie najlepších hráčov, ukázať deťom z programu ich individuálne aj celkové štatistiky.


V. Diskusné fórum k aktivite
hore

Fórum k tomuto príspevku

Iba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
Feri (František Kardoš) 14. 05. 2007 09:29 klobaskovy matboj
Klobaskovy matboj sme si zahrali na vikendovke pre studentov ucitelstva M,F,I z PF UPJS v Kysaku. Hra ich chytila a aj ratingovy system vyhodnocovania sa osvedcil, vsetko islo hladko, ani sa netvoril rad pri pocitaci. Niekolko z hracov (vramci recesie) sa snazilo dosiahnut co najnizsi rating, a teda prehrat co najviac zapasov. Ak hrali proti niekomu, kto chcel vyhrat, bolo to trivialne, ale ak sa stretli dvaja takito proti sebe, hrali vlastne na tom istom hracom plane inu hru :-).
Iveta Ťapáková 11. 11. 2006 16:04 matbojová liga
V triede s 36 študentami hráme 25 pracovných dní matbojovú ligu. Na každých 5 dní je vyžrebovaný iný matboj, ktorý potom študenti medzi sebou hrajú. Každý z nich musí zohrať duel s 5-timi rôznymi spolužiakmi. Body z víťazných zápasov zbiera pre svoje družstvo. Ako "rozbiehací" matboj sme vyžrebovali klobáskový a veľmi sa nám osvečil. Študenti hrávajú svoje duely nielen na úvod hodín matematiky ale aj cez prestávky, voľné alebo suplované hodiny.
Mária Kéryová 31. 01. 2006 16:26 Školský časopis - HORIZONT
- aktivitu som vyskúšala na dvjhodinovky matematiky v 6. a 7. roč. Mala úspech, na podnet mojich žiakov sme ju uverjnili i do školského časopisu, aby sa mohli i ostatní žiaci zabávať vo voľných chvíľach.
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt