meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Hľadaný text - Databáza aktivít


Databáza aktivít - knižnica inšpirácií

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

I. Základná charakteristika aktivity | II. Didaktické ciele | III. Príprava aktivity | IV. Podrobný popis aktivity | V. Diskusné fórum k aktivite

Dátum pridaniaZdrojEmail autoroviPočet prístupovHodnotenie
08.09.2005 Sezam a Sezamko poslať 412913 Buďte prvý!

Platónske telesá

zobrazenie pre tlač

Celkový čas trvania aktivity Vek žiakov (v rokoch) Optimálny počet účastníkov Rozdelenie účastníkov Odporúčaná časť dňa Minimálny počet organizátorov Čas na technickú prípravu
1 až 1:30 hod. 14 až 21 5 až 30 Všetci spolu Dopoludnie, Popoludnie 1 0:30 hod.

I. Základná charakteristika aktivity
hore

Anotácia:
V prednáške sú postupným riešením rôznorodých problémov a analýzou potrebných vlastností objavené všetky pravidelné mnohosteny. Vhodné pre žiakov od 8.roč. ZŠ a SŠ.

Kľúčové slová:
pravidelné mnohosteny, eulerova formula, graf, rovnica, uhol

Typ aktivity - forma:
Prednáška - Rozprávanie, Zmes úloh, Riešenie problému

Predmet - oblasť:
Matematika - Geometria (Stereometria), Algebra, Teória grafov, Kombinatorika

Predpokladané vedomosti:
Orientačná znalosť priestorových telies, riešenie lineárnych rovníc.


II. Didaktické ciele
hore

Fáza poznávacieho procesu:
Objavenie poznatku, Prepojenie viacerých oblastí

Kompetencie:
Komunikácia - počúvať a brať do úvahy názory iných ľudí, zúčastňovať sa na diskusiách a vyjadrovať svoje názory, spolupracovať s inými a pracovať v tíme
Autonómia osobnosti - nachádzať nové riešenia, riešiť problémy


III. Príprava aktivity
hore

Pomôcky:
Písacie potreby, Iné pomôcky, Tabuľa

Iné pomôcky:
Ak je možnosť, na záver modely telies, nakreslené siete ktoré môžu deti skladať a pod.

Čas na technickú prípravu:
30 minút


IV. Podrobný popis aktivity
hore

Súbory:
application/mswordprednaska_platon.doc Podrobný popis (58 kB)


Text:
Pomocou motivačnej rozprávky sa hľadajú pravidelné mnohosteny.
Najskôr sa upresnia ich vlastnosti, následne sa objaví Eulerova formula pre počet vrcholov, hrán a stien.
Analýzou zmien veľkosti uhlov pri perspektívnom pohľade sa obmedzí počet vhodných kandidátov.
Pomocou Eulerovej formuly a kombinatorických úvah sa zostavia jednoduché rovnice, ktorých riešením získame jednotlivé Platónske telesá.


V. Diskusné fórum k aktivite
hore

Fórum k tomuto príspevku

Iba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt