meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Hľadaný text - Databáza aktivít


Databáza aktivít - knižnica inšpirácií

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

I. Základná charakteristika aktivity | II. Didaktické ciele | III. Príprava aktivity | IV. Podrobný popis aktivity | V. Diskusné fórum k aktivite

Dátum pridaniaZdrojEmail autoroviPočet prístupovHodnotenie
18.09.2006 Riešky poslať 29849 Buďte prvý!

Náboj s náznakom matboja (sudoku)

zobrazenie pre tlač

Celkový čas trvania aktivity Vek žiakov (v rokoch) Optimálny počet účastníkov Rozdelenie účastníkov Odporúčaná časť dňa Minimálny počet organizátorov Čas na technickú prípravu
0:30 až 1:30 hod. 8 až 15 10 až 40 Družstvá 2 až 8 členné Ráno, Dopoludnie, Popoludnie, Večer, Noc 6 0:45 hod.

I. Základná charakteristika aktivity
hore

Anotácia:
Náboj s náznakom matboja (sudoku)

Kľúčové slová:
náboj, matboj, sudoku

Typ aktivity - forma:
Súťaž v riešení úloh (náboj) - Skupinová súťaž

Predmet - oblasť:
Matematika - Geometria (Planimetria), Algebra, Teória čísel, Kombinatorika, Logika

Predpokladané vedomosti:
Učivo matematiky 5. - 9. ročník


II. Didaktické ciele
hore

Fáza poznávacieho procesu:
Precvičenie znalostí, Prepojenie viacerých oblastí

Kompetencie:
Práca s informáciami - radiť sa s ľuďmi vo svojom okolí
Autonómia osobnosti - nachádzať nové riešenia, riešiť problémy


III. Príprava aktivity
hore

Pomôcky:
Papier, Písacie potreby, Iné pomôcky, Nožnice

Iné pomôcky:
príklady, hracie plániky sudoku

Čas na technickú prípravu:
45 minút


IV. Podrobný popis aktivity
hore

Súbory:
application/mswordmatboj-naboj-sud.doc Plániky sudoku a kódy (97 kB)
application/mswordnaboj.doc Príklady (111 kB)


Text:

Náboj s náznakom matboja (sudoku) - popis aktivity

Táto aktivita predstavuje istý hybrid medzi nábojom a matbojom. Ide o súťaž v rátaní príkladov, ktorá má ako sprievodnú hru matboj, teda súťaž v matematickej hre.
Kurzívou je označený sprievodný komentár. Ten sa spravidla predstavujú organizačné rady, alebo postrehy týkajúce sa správania účastníkov

Pravidlá

Cieľ hry

Cieľom hry je získať čo najviac bodov. Body za získavajú za správne vyriešené príklady. Za každý príklad jeden bod.

Priebeh hry

Deti sa rozdelia do piatich až desiatich družstiev. Každý tím dostane určitý počet kartičiek (asi polovicu z celkového počtu kartičiek – druhá polica bude rozdelená medzi vedúcich/organizátorov). Kartičky obsahujú kódy. Na každej kartičke je napísaný práve jeden kód a žiadne dve kartičky neobsahujú rovnaký kód. Všetci členovia družiny si napíšu na papier kódy napísané na kartičkách.

Jeden vedúci bude mať funkciu „ústredňa“. Jemu budú účastníci hlásiť kódy, ktoré poznajú. Za každý kód dostanú jeden príklad, ktorý je označený týmto kódom. Ak príde účastník nahlásiť kód, ale niekto iný z jeho družinky ho už nahlásil, tak príklad nedostane . Najlepšie by bolo, keby „ústredňa“ mala vytlačený zoznam všetkých kódov viackrát (pre každú družinku raz) a iba by odškrtávala kódy zahlásené jednotlivými družinkami.

Ak účastník vyrieši nejaký príklad, pôjde odovzdať riešenie príkladu aj so zadaním opravovateľovi. Ak je príklad vyriešený správne, vedúci príklad podpíše a hráči ho zanesú do ústredne, kde si daný vedúci poznačí, že príklad správne vyriešili . Počet opravovateľov závisí od počtu účastníkov, náročnosti príkladov počtu organizátorov. V prípade viacerých opravovateľov je dobré mať príklady rozdelené podľa začiatočných písmen kódov. (Jeden bude mať napríklad od A po K a druhý od L po Z). Pri 30 účastníkoch a sade úloh ktorú ponúkame v priloženom súbore odporúčame aspoň dvoch opravovateľov.

Vo veľkej miestnosti (jedáleň, spoločenská miestnosť, vymedzená časť triedy) bude na jednom mieste veľké množstvo hracích plánov sudoku, najmenej 4 rôzne typ y (z každého typu budete potrebovať asi 25-40 kusov). Keď sa traja ľudia z troch rôznych družín (alebo 2 účastníci a vedúci) dohodnú na vzájomnom zápase, sadnú si k stolu a trikrát po sebe si zahrajú sudoku.

Každý si zahrá s každým, pričom vždy jeden hráč nebude hrať. Dvaja, ktorí hrajú si vyberú jeden plánik sudoku a strihnú si o to, kto bude začínať. Potom nastriedačku dopĺňajú čísla.
Je potrebné, aby boli jednoznačne odlíšiteľné čísla napísané jedným a druhým hráčom. Preto je dobré na začiatku hry určiť nejaký spôsob ako to zabezpečiť. Možností je viac (použitie farebných pier, jeden hráč píše svoje čísla do krúžku, ...).

Keď je celý plánik vyplnený, spočítajú sa všetky čísla doplnené jedným a všetky čísla doplnené druhým hráčom, a ten, ktorého súčet bude väčší vyhral a môže si opísať všetky kódy porazeného hráča (za ne si bude môcť vyzdvihnúť príklady). Tretí hráč bude dozerať na to, aby hráči dopĺňali správne čísla. Hráč, ktorý nemôže správne doplniť číslo prehráva bez ohľadu na súčet ním doplnených čísel.
Plániky by mali byť z veľkej časti doplnené, aby dopĺňanie čísel netrvalo nijak dlho.

Hra sa končí po uplinutí vopred určeného času . Je dobré upozorniť na blížiaci sa záver hry päť minút pred koncom.

Priložené súbory obsahujú zoznam kódov, niekoľko vhodne zaplnených plánikov na sudoku a samotné príklady priradené k jednotlivým kódom.


V. Diskusné fórum k aktivite
hore

Fórum k tomuto príspevku

Iba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt