meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Hľadaný text - Databáza aktivít


Databáza aktivít - knižnica inšpirácií

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

I. Základná charakteristika aktivity | II. Didaktické ciele | III. Príprava aktivity | IV. Podrobný popis aktivity | V. Diskusné fórum k aktivite

Dátum pridaniaZdrojEmail autoroviPočet prístupovHodnotenie
05.10.2005 FKS poslať 36175 Buďte prvý!

Váženie mincí

zobrazenie pre tlač

Celkový čas trvania aktivity Vek žiakov (v rokoch) Optimálny počet účastníkov Rozdelenie účastníkov Odporúčaná časť dňa Minimálny počet organizátorov Čas na technickú prípravu
0:30 až 1 hod. 13 až 25 5 až 20 Dvojice, Trojice Dopoludnie, Popoludnie 1 0:15 hod.

I. Základná charakteristika aktivity
hore

Anotácia:
Úlohou žiakov je zistiť hmotnosť mincí pomocou jedného hárku kancelárskeho papiera, špendlíka a pravítka? Nemožné? Naopak, veľmi presné!

Kľúčové slová:
páka, rovnoramenné váhy

Typ aktivity - forma:
Experiment - Konferencia experimentátorov, Laboratórne úlohy

Predmet - oblasť:
Fyzika - Mechanika

Predpokladané vedomosti:
momenty síl, rovnováha na páke


II. Didaktické ciele
hore

Fáza poznávacieho procesu:
Precvičenie znalostí

Kompetencie:
Komunikácia - počúvať a brať do úvahy názory iných ľudí, zúčastňovať sa na diskusiách a vyjadrovať svoje názory, spolupracovať s inými a pracovať v tíme
Práca s informáciami - radiť sa s ľuďmi vo svojom okolí, dávať veci do súvislosti a organizovať poznatky rôzneho druhu, ovládať matematické a modelové nástroje, posudzovať a hodnotiť
Autonómia osobnosti - organizovať svoju vlastnú prácu, robiť rozhodnutia, nachádzať nové riešenia, riešiť problémy, vytrvať v prípade ťažkostí


III. Príprava aktivity
hore

Pomôcky:
Papier

Čas na technickú prípravu:
15 minút


IV. Podrobný popis aktivity
hore

Súbory:
application/pdfvazenie.pdf Text k experimentu, 1 strana (80 kB)


Text:
Vysvetľujúci text k aktivite je v priloženom súbore. Celý fígeľ však spočíva iba v tom, že pomocou hárku A4-ky sa dajú zostrojiť veľmi jednoduché váhy - rovnoramenné alebo ešte lepšie nerovnoramenné. Na nich môžeme vyvážiť list papiera (ktorý je zároveň ramenom, jeho hmotnosť môžeme zistiť zo známej plošnej hmotnosti 80g/m2) a váženú mincu s neznámou hmotnosťou.


V. Diskusné fórum k aktivite
hore

Fórum k tomuto príspevku

Iba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt