meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Hľadaný text - Databáza aktivít


Databáza aktivít - knižnica inšpirácií

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

I. Základná charakteristika aktivity | II. Didaktické ciele | III. Príprava aktivity | IV. Podrobný popis aktivity | V. Diskusné fórum k aktivite

Dátum pridaniaZdrojEmail autoroviPočet prístupovHodnotenie
04.10.2005 FKS poslať 95775 Buďte prvý!

Šarády

zobrazenie pre tlač

Celkový čas trvania aktivity Vek žiakov (v rokoch) Optimálny počet účastníkov Rozdelenie účastníkov Odporúčaná časť dňa Minimálny počet organizátorov Čas na technickú prípravu
0:15 až 1:30 hod. 10 až 25 5 až 15 Družstvá, Všetci spolu 1 až 20 členné Popoludnie 1 < 0:05 hod.

I. Základná charakteristika aktivity
hore

Anotácia:
Jednoduchá zábavná aktivita, pri ktorej je úlohou žiakov vysvetliť ostatným bez použitia slov či iných zvukov nejaké slovo alebo slovné spojenie. Ak vyberáme slová z práve preberaného učiva, je to dobrá príležitosť na zopakovanie a nájdenie nových súvislostí.

Kľúčové slová:
šarády, pantomíma, opakovanie

Typ aktivity - forma:
Veľkohra - Klubovňa, Trieda, Drobná hra, Hra na pobavenie, Pohodová hra, Všetky ročné obdobia


Predpokladané vedomosti:
práve preberané učivo


II. Didaktické ciele
hore

Kompetencie:
Komunikácia - spolupracovať s inými a pracovať v tíme, prispievať k práci skupiny a spoločnosti
Práca s informáciami - dávať veci do súvislosti a organizovať poznatky rôzneho druhu
Autonómia osobnosti - nachádzať nové riešenia, prispôsobovať sa rýchlym zmenám, vyrovnávať sa s neistotou a komplexnosťou situácií


III. Príprava aktivity
hore

Čas na technickú prípravu:
menej ako 5 minút


IV. Podrobný popis aktivity
hore

Text:
!!Úvod Ľudia vyvinuli jazyk na to, aby sa mohli spolu dorozumievať, vysvetliť niečo bez slov je preto naozaj ťažké. Práve o to sa však žiaci majú pokúsiť počas tejto hry.

Cieľ hry

Úlohou jedného (prípadne dvoch žiakov) je vysvetliť bez použitia slov či iných zvukov (písať prstom do vzduchu je samozrejme tiež zakázané) učiteľom zadané slovo alebo slovné spojenie. Nesmú sa používať ani predmety v triede, ľudia okolo - všetko musí ukázať žiak sám. Hrá tak vlastne pantomímu a snaží sa doviesť ostatných spolužiakov čo najrýchlejšie k cieľu. Pritom je dôležité, aby komunikoval s hádajúcimi. Popri ukazovaní musí počúvať kto čo povedal a ak niekto povie niečo užitočné a nové, je potrebné naňho ukázať (väčšina tipov hádajúcich je totiž samozrejme zlým smerom) a prípadne vyzvať ho aby to povedal ešte raz (na to slúži ukázanie na dotyčného ukazovákom, ktorým naznačím aby prišiel ku mne).

Zjednodušenie ukazovania

Táto hra sa často používa na sústredeniach, táboroch a krúžkoch. Za tie roky sa vyvinul jednoduchý jednotný systém skratiek, ktoré ukazujúci používajú v niektorých častých situáciách. Je pomerne rozsiahly, vyberieme z neho preto iba tie najužitočnejšie a najpoužívanejšie skratky. Dlhé vysvetľovanie na začiaku hry by žiakov aj tak iba odradilo. Ak si vymyslíte skratky vlastné pretože tie naše sa vám nebudú páčiť (popísať ich slovami naozaj nie je nič jednoduché), nebude to vôbec prekážať pri hre.

Zoznam používaných skratiek

Všeobecnejšie (napríklad niekto povie jablko a ja chcem aby povedal ovocie). Toto ukážeme naznačením písmena V pred sebou oboma rukami: najprv spojíme dlane a potom ruky roztiahneme od seba.
Konkrétnejšie (niekto povie ovocie a ja chcem nejaké jedno ovocie, napríklad jablko). Toto ukážeme tak, že ukážeme predchádzajúcu skratku odzadu - roztiahnuté ruky pred sebou spojíme, opäť v tvare písmena V.
Synonymum (niekto povie kameň a ja chcem aby povedal skala). Dlane priblížime k sebe tak aby boli rovnobežné a trochu nimi hýbeme.
Opak (niekto povie svetlo a ja chcem aby povedal tma). Pravou rukou ukážeme z ľavej dlane na jej opačnú stranu.
Ešte raz (niekto povedal niečo užitočné a chceme aby to zopakoval aby to počuli aj ostatní). Ukážeme naňho prstom a prípadne nejak naznačíme, nech opakuje posledné slová čo povedal (na to sa zvyčajne používa tradičné gesto "poď ku mne" naznačené ukazovákom).
Minulosť (chceme ukázať niečo čo bolo kedysi a dnes už nie je, napríklad parný vlak, dinosaury a podobne). Ukážeme na zápästie (akoby na hodinky) a naznačíme otáčanie ručičiek opačným smerom.
Budúcnosť (podobne ako pri minulosti). Ako minulosť, ale otáčanie ručičiek naznačíme tým správnym smerom.
Jazyková podobnosť (niekto povie vodík a ja chcem aby povedal sodík). Ukážeme si prstom na jazyk.
Zapamätanie si (ak ukazujeme niečo komplikované a práve uhádnuté slovo ešte nie je konečné a bude potrebné niekedy neskôr). Ukážeme si na hlavu (nepoklopkáme na čelo! to má úplne iný význam...).

Ako prebieha samotná hra

Učiteľ zadá vybranému žiakovi slovo, ktoré má ostatným vysveliť. Žiak potom ukazuje a komunikuje pritom (bez slov samozrejme) s hádajúcimi. Ukazovanie sa končí ak niektorý zo žiakov povie zadané slovo. Ten sa potom stáva (ak chce) ďalším ukazujúcim.
Začiatky ani tu nebývajú ľahké. Najmä mladší majú pri ukazovaní slova problém nerozprávať, či aspoň neotvárať ústa (čo dokáže tiež napovedať). Preto to treba zo začiatku sledovať a upozorňovať ukazujúceho, keď sa prestane kontrolovať.
Ďalej je samozrejme na začiatku vhodné začať jednoduchšími slovami. Príkladom môžu byť dom, strom, voda, škola,... Skúsení hráči však neskôr nemajú problém ani s abstraktnými slovami ako charakter či realita.
Schopnosť počúvať je pri tejto hre dôležitejšia než sa zdá. Často sa totiž stáva, že niekto zo skupiny hádajúcich povie užitočný tip (hoci aj nie priamo správny), ktorý môže hádanie posunúť dopredu. Ten kto ukazuje by vtedy mal upriamiť pozornosť na tento úspešný tip (slúži na to heslo "ešte raz" uvedené medzi používanými skratkami).
Pri tejto hre sa väčšinou vytvorí pomerne živá atmosféra, pri ktorej hádajúci pozorujú ukazujúceho a sponátnne vykrikujú svoje nápady. Treba však zasiahnuť vtedy, keď je toho vykrikovania príliš, takže aj dobré nápady sa strácajú v zmätku. Deti po upozornení rýchlo pochopia, že takýto chaos skutočne ich hádaniu nepomáha.

Variácie

Namiesto slov z bežného života je možné zadávať iba slová z práve preberaného učiva a šarády použiť ako netradičnú formu opakovania.
Namiesto jedného žiaka môže slovo ukazovať dvojica, ktorá spolupracuje (toto sa hodí vtedy, keď si žiaci netrúfajú sami). Slová môžu namiesto učiteľa vymýšať žiaci (kto vymyslel slovo, ten samozrejme nesmie hádať) - schválenie slova učiteľom je však zrejme nevyhnutné.
Ak sú už žiaci v šarádach zbehlí a neporušujú pravidlá (najmä zo začiatku sa napríklad stáva, že nechtiac niečo povedia alebo nejakým vhodným zvukom naznačia), šarády sú vhodné pre súťaž družstiev. Trieda sa rozdelí na dve alebo tri družstvá, z ktorých každé má svojho vlastného ukazujúceho a snaží sa slovo uhádnuť ako prvá. Učiteľ už vtedy nemôže mať prehľad o tom, čo presne robí ktorá skupina, preto sa toto dá realizovať iba so skupinami, ktoré nebudú podvádzať.


V. Diskusné fórum k aktivite
hore

Fórum k tomuto príspevku

Iba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
Eva Krajniakova 06. 03. 2007 11:17 Šarády - kufor
POužila som verziu šarád na spôsob "kufor", pri opakovaní prebraného učiva na seminári z matematiky. V skupine sú združení študenti viacerých tried - vytvorili prirodzene družstvá. Každý žiak napísal nejaký pojem z matematiky. Družstvo si vyžrebovalo pojem a jeden znich za pomoci ostatných ho hádal. Bola to veľmi zábavná hodina, popri smiechu si žiaci neuvedumujúc aj zopakovali a zafixovali mnoho pojmov. Veľmi sa mi to osvedčilo a určite zopakujem aj na iných hodinách.
Jana Koreňová 30. 01. 2006 15:17 ŠARÁDY – na fyzike
ŠARÁDY &#8211; na fyzike
Vrelo odporúčam ako jeden zo spôsobov ako spestriť začiatok hodiny, pozdvihnúť náladu a záujem žiakov o dianie na hodine, aktivita je však použiteľná aj na hodine venovanej prehlbovaniu a precvičovaniu vedomosti na konci tematického celku.
Pozor na príliš živé triedy - môže sa stať, že aktivita prinesie na hodinu viac &#8222;zábavy&#8220; ako je na začiatku hodiny dobré; druhý spôsob využitia aktivity však skvele funguje aj v živšej triede.
Počiatočnú nesmelosť je možné prekonať tým, že prvé slovné spojenia predvedie učiteľ.
V triede objavíte aspoň 1-2 žiakov, ktorí vás budú vedieť veľmi skoro nahradiť &#8211; pritom vôbec nemusí ísť o prospechovo najlepších žiakov triedy!
Hádajúci žiaci vedia iba to, že ide o slovo alebo slovné spojenie z posledného tematického celku. To, že často odbočujú od témy vôbec neprekáža - zopakuje sa viac pojmov. Je pre mňa dôležité, aby veci, o ktorých sa učíme VIDELI OKOLO SEBA a tak mi táto jednoduchá hra poslúži aj ako spätná väzba. Keď sa dlho nedarí &#8211; hru zastavím a spoločne si povieme, ako by bolo možné dané spojenie zrozumiteľne predviesť.
Výkon žiaka, ktorí výraz predvádzal a výkon žiakov, ktorí hádali hodnotím ústne po každom pojme, môže sa tak v ďalších prípadoch predísť tým istým chybám.
A čo sa dá predvádzať?
6.ročník (téma: Fyzikálne veličiny a ich meranie) &#8211; rôzne druhy meradiel, napr. pravítko, krajčírsky meter, kuchynské váhy, odmerný valec, slnečné hodiny, teplomer ...
9. ročník (téma: akustika) &#8211; rôzne zdroje zvuku, hluk, ochrana sluchu pred hlukom, kmitanie kyvadla, vlnenie, seizmické vlny, ultrazvuk, mikrofón, reproduktor ...
8. ročník (téma: skupenské premeny) &#8211; skupiny žiakov hrali častice pevnej, kvapalnej a plynnej látky a potom dokonca menili skupenstvá &#8211; energiu som im dodávala a odoberala ja...
Izabela Molitorisová 30. 01. 2006 10:39 príspevok
Je to dobrý nápad ako spestriť aj hodiny informatiky. Využila som to pri opakovaní dôležitých pojmov, ale aj pri prednáške týkajúcej sa "Využitia informatiky v živote človeka." Študenti mali za úlohu vymyslieť scénky samozrejme bez slov, ktoré mali charakterizovať jednotlivé povolania, ktoré súvisia s využitím informatiky. Malo to veľký úspech, zapájali sa všetci, navzájom sa dopĺňali a pomáhali si - bola super nálada.) Na konci som urobila anketu, ktorá mala samé pozitívne ohlasy týkajúce sa práve šarády.
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt