meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Hľadaný text - Databáza aktivít


Databáza aktivít - knižnica inšpirácií

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

I. Základná charakteristika aktivity | II. Didaktické ciele | III. Príprava aktivity | IV. Podrobný popis aktivity | V. Diskusné fórum k aktivite

Dátum pridaniaZdrojEmail autoroviPočet prístupovHodnotenie
01.10.2005 Matmix poslať 100734 Buďte prvý!

Štafetový náboj

zobrazenie pre tlač

Celkový čas trvania aktivity Vek žiakov (v rokoch) Optimálny počet účastníkov Rozdelenie účastníkov Minimálny počet organizátorov Čas na technickú prípravu
0:45 až 1:30 hod. 13 až 25 8 až 32 Družstvá 1 až 10 členné 1 0:10 hod.

I. Základná charakteristika aktivity
hore

Anotácia:
Popis pravidiel najpoužívanejšej formy súťaží v počítaní príkladov (nábojov).

Kľúčové slová:
MATMIX, náboj, štafetový, štafetový náboj, počítanie, príklady

Typ aktivity - forma:
Súťaž v riešení úloh (náboj) - Individuálna súťaž, Skupinová súťaž

Predmet - oblasť:
Matematika
Fyzika
Informatika

Predpokladané vedomosti:
.


II. Didaktické ciele
hore

Fáza poznávacieho procesu:
Prepojenie viacerých oblastí

Kompetencie:
Komunikácia - počúvať a brať do úvahy názory iných ľudí, zúčastňovať sa na diskusiách a vyjadrovať svoje názory, obhajovať vlastný názor a argumentovať, spolupracovať s inými a pracovať v tíme, prispievať k práci skupiny a spoločnosti
Práca s informáciami - získavať informácie, radiť sa s ľuďmi vo svojom okolí, brať do úvahy skúsenosť, dávať veci do súvislosti a organizovať poznatky rôzneho druhu, ovládať matematické a modelové nástroje, rozumieť grafom, diagramom a tabuľkám, posudzovať a hodnotiť
Autonómia osobnosti - brať na seba zodpovednosť, organizovať svoju vlastnú prácu, robiť rozhodnutia, nachádzať nové riešenia, riešiť problémy, vytrvať v prípade ťažkostí


III. Príprava aktivity
hore

Pomôcky:
Papier, Písacie potreby, Tabuľa, Nožnice, Hodinky

Čas na technickú prípravu:
10 minút


IV. Podrobný popis aktivity
hore

Súbory:
application/pdfMATMIX - Štafeto.pdf Kompletné pravidlá náboja a sada príkladov. (85 kB)


Text:
Súťažiacich najprv rozdelíme do približne rovnocenných družstiev. Na začiatku náboja dáme každému družstvu niekoľko príkladov. Tento počet volíme podľa náročnosti príkladov. Zvyčajne pre osemčlenné družstvá dávame 5 až 6 príkladov. Ak súťažiaci vyrieši nejaký príklad, ide vysvetliť svoje riešenie vedúcemu. Ak je správne vyriešený, tak miesto tohto príkladu dostane súťažiaci ďalší príklad, ktorý môže riešiť. Na konci súťaže spočítame počty vyriešených príkladov jednotlivými družstvami. To družstvo, ktoré vyriešilo najviac príkladov, vyhráva. V prípade, že už počas priebehu náboja niektoré družstvo vyriešilo všetky príklady, vyhráva to, ktoré ich vyriešilo ako prvé. V prílohe sú uvedené kompletné pravidlá s príkladmi z matematiky. Rovnako dobre je však možné pripraviť sadu príkladov z fyziky či informatiky.


V. Diskusné fórum k aktivite
hore

Fórum k tomuto príspevku

Iba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
Viera Železníková 12. 12. 2006 08:05 Štafetový náboj v 6. triede
Keďže učím aj TV, vybrala som si štafetový náboj. TV som použila pre vysvetlenie, o čo v tejto súťaži ide (deti sa už stretli so štafetovým behom). Rozdelila som ich do 5 skupín, v každej bol jeden veliteľ (najšikovnejší žiak). Na úvod dostali 3 slovné úlohy a potom každé družstvo po jednej. Deťom sa to veľmi páčilo, stále sa obzerali a zisťovali, kto už má koľko úloh vyriešených a snažili sa byť najlepší. Na konci hodiny sme si vyhodnotili, ktoré družstvo vyhralo. Toto dostalo jednotky (slabší žiaci sa im veľmi potešili). Spýtala som sa vedúceho víťaznej skupiny, či si zaslúžia 1 všetci, povedal "áno, všetci sme počítali". Takže po hodine neboli spokojní len žiaci, ale aj ja.
Alena Píšová 08. 11. 2006 20:11 Štafetový náboj v 5. triede
Štafetový náboj som organizovala v 5. triede na precvičenie učiva :delenie dvojciferným deliteľom. žiakov som rozdelila do družstiev po 4. V každom družstve bol lepší aj slabší žiak. Potešilo ma, že žiaci si aj bez môjho zásahu vedeli reálne rozdeliť príklady podľa obtiažnosti. Keďže sme riešili na vyučovacej hodine, úvodné informácie trvali 5 minút, samostané riešenia 35 minút a vyhodnotenie 5 minút. Žiaci dostali zadania príkladov farebne označené a rovnakou farbou boli označené "zóny" na tabuli. Keď správne vyriešili príklad, mohli si do príslušnej zóny zakresliť balónik, keď však "preskočili" niektorú zónu, dostali iba polovičný počet bodov - nevyriešené úlohy ich "ťahali dole" a body mali doplnené, keď doriešili chýbajúce úlohy. Na konci všetci videli, kam až ich balónik doletel a koľko majú bodov. Víťazné družstvo dostalo jednotky a ďalšie družstvá dobré body za usilovnosť. Prínosom bolo aj to, že aj slabší žiaci našli svoje uplatnenie a zažili radosť z toho, že pomohli svojmu tímu.

Alena Píšova.
Vladimíra Vronková 09. 05. 2006 13:59 Náboj Štafeta
Náboj Štafeta som realizovala v dvoch triedach 9. ročníka po prebratí učiva Objemy a povrchy telies. Cieľom hodiny bolo precvičiť učivo na rôznych slovných úlohách. Vybraté boli úlohy nie veľmi časovo náročné, ale pri ktorých si žiaci overili, či vedia jednotlivé vzorce používať a tiež ich využitie v praxi. Boli rozdelení na 5 skupín po 4-5 žiakoch, každej skupine bola pridelená farba, farebné boli aj lístočky s úlohami, pre našu lepšiu orientáciu. Na začiatku dostali po3 úlohy, potom postupne dostávali ďalšie. Do súťaže sa aktívne zapojili všetci žiaci, aj tí najslabší mali snahu a prichádzali s riešeniami. Nevýhodou bolo, že sa tvoril rad a dosť veľká hlučnosť. Skupinka, ktorá vyriešila najviac úloh, bola ohodnotená jednotkou, ostatným skupinkám boli pridelené body. Žiaci hodnotili túto aktivitu pozitívne, ich motivácia bola veľká.
Marta Ščešňaková 01. 03. 2006 20:13 NÁBOJ Štafeta
NÁBOJ Štafeta so realizova v 7. ročníku pri precvičovaní rovníc. Žiaci pracovali v štvorčlenných skupinách. Na začiatku dostala každá skupina štyri úlohy. Po vyriešení jednej z nich dostali ďalšiu so získaním bodov 1,2 alebo 3 podľa náročnosti úlohy. V závere hodiny som vyhodnotila jednotlivé skupiny a najlepšia skupina bola odmenená známkami.
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt