meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Hľadaný text - Databáza aktivít


Databáza aktivít - knižnica inšpirácií

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

I. Základná charakteristika aktivity | II. Didaktické ciele | III. Príprava aktivity | IV. Podrobný popis aktivity | V. Diskusné fórum k aktivite

Dátum pridaniaZdrojEmail autoroviPočet prístupovHodnotenie
01.10.2005 Matmix poslať 12718 Buďte prvý!

Prepočítavaný náboj

zobrazenie pre tlač

Celkový čas trvania aktivity Vek žiakov (v rokoch) Optimálny počet účastníkov Rozdelenie účastníkov Minimálny počet organizátorov Čas na technickú prípravu
0:45 až 1:30 hod. 12 až 25 12 až 41 Družstvá 1 až 10 členné 1 < 0:05 hod.

I. Základná charakteristika aktivity
hore

Anotácia:
Vyhodnocovanie výsledkov tohto náboja je založené na náročnosti jednotlivých príkladov - výsledky sú prepočítavané na základe jednoduchého vzorca.

Kľúčové slová:
MATMIX, náboj, seminár, modifikácia

Typ aktivity - forma:
Súťaž v riešení úloh (náboj) - Individuálna súťaž, Skupinová súťaž

Predmet - oblasť:
Matematika

Predpokladané vedomosti:
V závislosti od použitých príkladov


II. Didaktické ciele
hore

Fáza poznávacieho procesu:
Precvičenie znalostí, Prepojenie viacerých oblastí

Kompetencie:
Komunikácia - vyjadrovať sa písomne, počúvať a brať do úvahy názory iných ľudí, zúčastňovať sa na diskusiách a vyjadrovať svoje názory, obhajovať vlastný názor a argumentovať, spolupracovať s inými a pracovať v tíme, prispievať k práci skupiny a spoločnosti
Práca s informáciami - získavať informácie, radiť sa s ľuďmi vo svojom okolí, brať do úvahy skúsenosť, zvažovať rôzne zdroje dát, dávať veci do súvislosti a organizovať poznatky rôzneho druhu, ovládať matematické a modelové nástroje, rozumieť grafom, diagramom a tabuľkám, posudzovať a hodnotiť
Autonómia osobnosti - brať na seba zodpovednosť, organizovať svoju vlastnú prácu, robiť rozhodnutia, nachádzať nové riešenia, riešiť problémy, vytrvať v prípade ťažkostí


III. Príprava aktivity
hore

Pomôcky:
Papier, Písacie potreby, Tabuľa

Čas na technickú prípravu:
menej ako 5 minút


IV. Podrobný popis aktivity
hore

Súbory:
application/pdfMATMIX - Prepočí.pdf Súbor s pravidlami a zadaniami príkladov. (132 kB)


Text:
Súťažiaci sú rozdelení do niekoľkých družstiev. Na začiatku dostanú sadu zadaní príkladov. Ich úlohou je vyriešiť čo najviac príkladov v stanovenom čase. Riešenia príkladov spisujú a odovzdajú ich až na konci. Po skončení počítania vedúci tieto príklady opraví a pridelí súťažiacim za ne body – napríklad 8 bodov za správne vyriešený príklad. Nasleduje prepočítanie týchto bodov nasledujúcim spôsobom: Vynásobíme počet družstiev počtom bodov družstva, ktoré získalo za daný príklad najväčší počet bodov. Tieto body proporcionálne rozdelíme medzi všetky družstvá, ktoré získali za daný príklad nenulový počet bodov. Ak získali všetky družstvá rovnaký počet bodov, body neprepočítavame. Podrobné pravidlá s príkladom na prepočítavanie bodov, možnými modifikáciami a sadou príkladov nájdete v priloženom súbore.


V. Diskusné fórum k aktivite
hore

Fórum k tomuto príspevku

Iba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
Darina Madleňáková 11. 10. 2006 15:58 Prepočítavaný náboj
Na cvičenia z matematiky v septime som prebrala operácie s komplexnými číslami v algebraickom a goniometrickom tvare a prepis komplex. čísla z alg. tvaru na gon. tvar. A naopak. Na precvičenie som si zvolila prepočítavaný náboj. Študenti boli rozdelení do skupín (boli 4 skupiny, veliteľov som zvolila ja, ostatných členov skupiny si vyberali velitelia, postupne po jednom). Skupiny mali pripravené príklady, ktoré riešili v skupinách. Po uplynutí časového limitu, odovzdali skupiny výsledky riešenia a skupinám boli pridelené body. Body získané v tejto aktivite im prirátam k celkovým bodom, ktoré môžu získať za polrok. Študentom sa aktivita páčila, jednak bola spestrením hodíny, jednak pomohla získať body aj slabším študentom.
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt