meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Hľadaný text - Databáza aktivít


Databáza aktivít - knižnica inšpirácií

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

I. Základná charakteristika aktivity | II. Didaktické ciele | III. Príprava aktivity | IV. Podrobný popis aktivity | V. Diskusné fórum k aktivite

Dátum pridaniaZdrojEmail autoroviPočet prístupovHodnotenie
29.09.2005 FKS poslať 70422 Buďte prvý!

Nestále stálice

zobrazenie pre tlač

Celkový čas trvania aktivity Vek žiakov (v rokoch) Optimálny počet účastníkov Rozdelenie účastníkov Odporúčaná časť dňa Minimálny počet organizátorov Čas na technickú prípravu
dlhodobo 14 až 25 1 až 10 Jednotlivci, Dvojice, Trojice Večer 1 < 0:05 hod.

I. Základná charakteristika aktivity
hore

Anotácia:
Aj voľným okom, bez ďalekohľadu, sa dajú robiť pozorovania oblohy, pri ktorých si trošku vyskúšame naozajstnú vedu. Jednou z možností je pozorovanie premenných hviezd, ktorých jasnosť sa mení dostatočne výrazne na to, aby sme tieto zmeny mohli bez náročných meracích prístrojov posúdiť. Výsledkom našich meraní bude krivka jasnosti vybranej premennej hviezdy.

Kľúčové slová:
premenné hviezdy, pozorovanie, astronómia, graf

Typ aktivity - forma:
Experiment - Domáce experimenty
Projektová aktivita

Predmet - oblasť:
Fyzika - Astronómia a astrofyzika

Predpokladané vedomosti:
žiadne


II. Didaktické ciele
hore

Fáza poznávacieho procesu:
Precvičenie znalostí, Prepojenie viacerých oblastí

Kompetencie:
Komunikácia - vyjadrovať sa písomne, počúvať a brať do úvahy názory iných ľudí, spolupracovať s inými a pracovať v tíme, prispievať k práci skupiny a spoločnosti
Práca s informáciami - využívať informačné a komunikačné technológie, získavať informácie, brať do úvahy skúsenosť, vytvárať a usporadúvať dokumentáciu, ovládať matematické a modelové nástroje, posudzovať a hodnotiť
Autonómia osobnosti - brať na seba zodpovednosť, organizovať svoju vlastnú prácu, vytrvať v prípade ťažkostí


III. Príprava aktivity
hore

Čas na technickú prípravu:
menej ako 5 minút


IV. Podrobný popis aktivity
hore

Súbory:
application/pdfpremhv.pdf komentár aktivity, 5 strán (92 kB)
application/pdfinfo.pdf mapky a údaje, 3 strany (119 kB)


Text:
Táto aktivita sa dá zadať ako domáci experiment, pri ktorom sa žiaci rozdelnia na menšie skupinky a každá sa snaží získať krivku jasnosti vybranej premennej hviezdy. Druhou možnosťou je formulovať ju ako projektovú aktivitu, kde bude cieľom zozbierať a zaujímavo spracovať informácie o premenných hviezdach (novách, supernovách, zákrytových, cefeidách...) a doplnenie príspevku o vlastné pozorovanie bude nepovinná (no cenná) zložka.
V priloženom dokumente sú zhrnuté niektoré základné informácie o tejto oblasti astronómie všeobecne, ale njamä je tam podrobný návod, ako sa pozorovanie jasnosti premennej hviezdy dá previesť v domácich podmienkach bez špeciálnych pomôcok.
Dnes už síce máme na meranie jasností presné prístroje založené na fotonásobičoch (podobné sa nachádzajú v každom digitálnom fotoaparáte), ale takéto amatérske pozorovania sú naďalej dobrým tréningom pozorovacích schopností.


V. Diskusné fórum k aktivite
hore

Fórum k tomuto príspevku

Iba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt