meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Hľadaný text - Databáza aktivít


Databáza aktivít - knižnica inšpirácií

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

I. Základná charakteristika aktivity | II. Didaktické ciele | III. Príprava aktivity | IV. Podrobný popis aktivity | V. Diskusné fórum k aktivite

Dátum pridaniaZdrojEmail autoroviPočet prístupovHodnotenie
16.09.2005 Bitland poslať 918525 Buďte prvý!

Škriatkovia v bažinách

zobrazenie pre tlač

Celkový čas trvania aktivity Vek žiakov (v rokoch) Optimálny počet účastníkov Rozdelenie účastníkov Odporúčaná časť dňa Minimálny počet organizátorov Čas na technickú prípravu
< 0:05 hod. až dlhodobo 6 až 25 5 až 50 Jednotlivci, Všetci spolu Ráno, Dopoludnie 1 0:10 hod.

I. Základná charakteristika aktivity
hore

Anotácia:
Spestrite svoju hodinu vyučovania geometrie alebo algoritmického myslenia príbehom o troch škriatkoch, ich bažinách a nenápadne naučíte žiakov rozlišovať a uplatňovať posunutie, otáčanie a osovú súmernosť, logické uvažovanie a algoritmické myslenie.

Kľúčové slová:
geometria, posunutie, osová súmernosť, otáčanie, algoritmické myslenie, predstavivosť

Typ aktivity - forma:
Prednáška - Rozprávka, Riešenie problému

Predmet - oblasť:
Matematika - Geometria (Planimetria)
Informatika - Algoritmy a algoritmizácia

Predpokladané vedomosti:
prebrané učivo


II. Didaktické ciele
hore

Fáza poznávacieho procesu:
Precvičenie znalostí, Motivácia, Objavenie čiastočného poznatku (separované a univerzálny model)

Kompetencie:
Práca s informáciami - dávať veci do súvislosti a organizovať poznatky rôzneho druhu, posudzovať a hodnotiť
Autonómia osobnosti - organizovať svoju vlastnú prácu, robiť rozhodnutia, nachádzať nové riešenia, riešiť problémy, vytrvať v prípade ťažkostí


III. Príprava aktivity
hore

Pomôcky:
Štvorčekový papier, Písacie potreby

Čas na technickú prípravu:
10 minút


IV. Podrobný popis aktivity
hore

Súbory:
application/mswordŠkriatkovia.doc Text a obrázky k prednáške o škriatkoch (33 kB)


Text:

Škriatkovia v bažinách.


Na začiatku hodiny učiteľ nakreslí na tabuľu mriežku o rozmeroch napr. 8x8 štvorčekov a výrazne ju rozdelí zvislou aj vodorovnou čiarou stredom mriežky na štyri rovnaké štvorce. Po celom pláne náhodne rozmiestni rôzne lomené útvary, ktoré vhodným priložením k sebe zaplnia jeden zvýraznený štvorec - štvrtinu celej mriežky (viď. obrázok v priloženom súbore). Potom žiakom porozpráva takýto príbeh :
Kde bolo tam bolo, boli a sú do dnes štvorcové bažiny. V tých bažinách žijú traja silní škriatkovia :
Hopsasa - ten má takú silu, že dokáže pred sebou potlačiť aj plne naložené nákladné auto.
Lokolo - je škriatok, ktorý keď sa zavrtí otočí aj strom na koreňoch.
Osik - ten keď sa dobre naje, prevráti si ponad hlavu aj 10 vriec zemiakov naraz.
Títo traja škriatkovia si žijú v kľude po tri ročné obdobia v roku. Živia sa rastlinstvom z bažín a na jedno ročné obdobie im vystačí práve potrava z jednej štvrtiny bažín. Než narastie nová, prejde práve rok, takže škriatkovia by to mali všetko v pohode, keby jedna zo štvrtín bažín, celý jeden zvýraznený štvorec, nebola príliš hlboká a plná mäkkého bahna. Preto Hopsasa, Lokolo a Osík v štvrtom ročnom období hladujú. Dohodli sa, že hladuje sa najľahšie v lete, ale škvŕkanie v troch prázdnych žalúdkoch sa ozýva v celom okolitom lese. Škriatkovia sú síce silní a majú dobré srdce, ale sú aj trochu hlúpi. Nevedia, že veľké balvany roztrúsené po bažinách by im pomohli vyriešiť problém s hladom. Čo poviete deti, pomôžeme im ?
Učiteľ rozdá deťom plániky bažín - štvorce zakreslené perom, balvany ceruzkou. Vysvetlí na tabuli, čo dokážu jednotliví škriatkovia s balvanmi robiť. Vyberie si dvoch alebo troch šikovných dobrovoľníkov, ktorí budú predstavovať škriatkov Hopsasu, Lokola a Osíka (jedného môže robiť sám - buď Hopsasu, ktorý bude mať najviac práce, alebo Lokola, ktorý to má s predstavivosťou najťažšie) a ostatní žiaci postupne navštevujú jednotlivých škriatkov a žiadajú ich urobiť s balvanmi to, čo potrebujú - otočiť, prevrátiť, posunúť. Pre staršie alebo šikovné deti je možné doplniť pravidlo, že škriatkovia nesmú pri svojej úlohe zavadiť o iný balvan, teda balvan nesmie stáť v ceste pohybu. Mladším žiakom zasa môže byť potrebné naznačiť, že sa im zíde, ak budú vedieť, ako majú na konci do seba balvany zapadať. U otáčania a osovej súmernosti je možné zafixovať os (stred otáčania) do ťažiska predmetu, alebo ho nechať na ľubovôli žiakov. Škriatkovia požadovanú úlohu vykonávajú vygumovaním starej polohy predmetu a zakreslením jeho novej polohy. V prípade malého počtu detí, alebo ukážkovej hodiny, kde sa všetko vysvetľuje na jednom hracom pláne, je možné prekresľovanie nahradiť presúvaním vystrihnutých obrazcov-skál, alebo je možné s výhodou použiť prelepovanie dočasnými lepidlami. Žiaci sú šťastní, keď sa im úlohu podarí vyriešiť, môže sa cieľ sprísniť, alebo formou domácej úlohy zadať, aby sa usilovali o čo najmenší počet úloh pre škriatkov.


V. Diskusné fórum k aktivite
hore

Fórum k tomuto príspevku

Iba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt