meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Hľadaný text - Databáza aktivít


Databáza aktivít - knižnica inšpirácií

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

I. Základná charakteristika aktivity | II. Didaktické ciele | III. Príprava aktivity | IV. Podrobný popis aktivity | V. Diskusné fórum k aktivite

Dátum pridaniaZdrojEmail autoroviPočet prístupovHodnotenie
15.09.2005 FKS poslať 65915 Buďte prvý!

Konferencia experimentátorov

zobrazenie pre tlač

Celkový čas trvania aktivity Vek žiakov (v rokoch) Optimálny počet účastníkov Rozdelenie účastníkov Odporúčaná časť dňa Minimálny počet organizátorov Čas na technickú prípravu
0:45 až 1:30 hod. 12 až 25 1 až 50 Družstvá 3 až 8 členné Ráno, Dopoludnie 1 0:10 hod.

I. Základná charakteristika aktivity
hore

Anotácia:
Model organizácie experimentálnej úlohy, ktorý úspešne používame na sústredeniach. Príloha obsahuje príklady úloh, ako aj pravidlá súťaže.

Kľúčové slová:
Konferencia experimentátorov

Typ aktivity - forma:
Projektová aktivita

Predmet - oblasť:
Fyzika - Úvod do štúdia fyziky, Mechanika, Elektrina a magnetizmus, Molekulová fyzika a termodynamika, Mechanické kmitanie a vlnenie a akustika, Optika, Astronómia a astrofyzika

Predpokladané vedomosti:
Aktuálne účivo


II. Didaktické ciele
hore

Fáza poznávacieho procesu:
Precvičenie znalostí

Kompetencie:
Komunikácia - počúvať a brať do úvahy názory iných ľudí, spolupracovať s inými a pracovať v tíme
Práca s informáciami - získavať informácie, dávať veci do súvislosti a organizovať poznatky rôzneho druhu, vytvárať projekty


III. Príprava aktivity
hore

Pomôcky:
Papier, Písacie potreby

Čas na technickú prípravu:
10 minút


IV. Podrobný popis aktivity
hore

Súbory:
application/mswordKonferencia expe.doc Pravidla (40.5 kB)


Text:

Konferencia experimentátorov


Priebeh konferencie experimentátorov


Začíname rozdelením žiakov na pracovné skupiny (vedecké tímy), ktoré budú medzi sebou súperiť. Ich veľkosť závisí od zadávanej úlohy (námety úloh sú uvedené v prílohe). Niektoré sa totiž dajú riešiť mnohými spôsobmi a navyše nezávisle, vtedy môžu byť skupiny väčšie. V zásade by sa však veľkosť skupín mala pohybovať od 3 do 8 žiakov.

Po rozdelení na skupiny pokračujeme zadaním úlohy. Pritom je potrebné zvlášť zdôrazniť, čo je cieľom merania. Či je to čo najvyššia presnosť, počet rôznych spôsobov merania alebo najoriginálnejší spôsob... Pomôcky na meranie nie je vhodné rozdávať každej skupine zvlášť, pretože to by im napovedalo, akou cestou sa pri meraní majú uberať. Vhodnejšie je poukladať rôzne pomôcky (i také, ktoré sú pri danej úlohe nepotrebné) na jeden stôl, odkiaľ si ich žiaci môžu požičiavať. Často pritom nie je nutné, aby tam každá pomôcka bola v takom počte, aký je počet skupín. Ak nie je potrebná počas celého merania, žiaci si ju totiž môžu medzi sebou požičiavať.

Na samotné meranie je potrebné vyhradiť (a dopredu o tom žiakov informovať) taký čas, aby sa pred koncom hodiny stihlo urobiť vyhodnotenie, teda samotná konferencia. Keďže postup práce nie je zadaný, počas meraní je vhodné kontrolovať postup jednotlivých skupín a v prípade potreby im napovedať. S pomocou je však potrebné byť opatrný a vzhľadom k rôznym skupinám spravodlivý a rovnomerne pomáhajúci. Ak by to tak nebolo, mohlo by to vážne narušiť vyhodnotenie akcie.

Netriviálnou otázkou môže byť i motivácia žiakov k aktivite (ale často nemusí, prítomný súťaživý prvok je sám o sebe dobrou motiváciou). Tu je tiež potrebná občasná interakcia so skupinou, záujem o ich problémy a výsledky, možno nejaká malá pomoc navyše.

Samotná konferencia je vlastne predvedenie získaných výsledkov jednotlivými skupinami. Každá z nich má na to pridelený istý obmedzený čas (podľa počtu skupín a rozsahu experimentu to môže byť 2 až 5 minút). Úlohou je zreferovať o tom, ako pri meraní postupovali, na aké problémy pritom narazili (a ako ich vyriešili) a aké výsledky získali. Tieto referáty môžu prebiehať v pomerne neformálnej atmosfére (závisí od zloženia triedy). Nie je na škodu pre ne pripraviť vizuálne zaujímavé miesto – napríklad rečnícky pult podobný tomu, ktorý používajú americkí prezidenti. Keďže celá aktivita má v názve slovo konferencia a študenti predstavujú vedecké tímy, je potrebné dať záverečnému vyhodnoteniu istú úroveň.

Pripraviť si referát, ktorý v krátkom čase informuje o výsledkoch experimentu, nie je ľahké. Zvlášť, ak sa žiakom zdôrazní, aby sa týmto referátom snažili „predať“ výsledky svojej práce. Očakáva sa teda nielen suchý zoznam, čo merali a čo vyšlo, ale vygradovaná prezentácia v zmysle „bolo to ťažké, ale my sme to dokázali!“. Preto je vhodné žiakom dopredu poradiť, že záver merania si majú vyhradiť na sumarizáciu získaných výsledkov. Referát je dobré si dopredu pripraviť aspoň v bodoch (čo a v akom poradí sa bude rozprávať). Užitočné môže byť i jeho rozdelenie medzi viacerých členov skupiny – na každého potom pripadne menšie množstvo informácií, ktoré si má sám usporiadať a podať ostatným. Rozdelenie referátu je úplne nevyhnutné vtedy, keď merania prebiehali viacerými rôznymi spôsobmi. Vtedy by mal o každom z nich rozprávať ten, kto ho aj realizoval. Čo sa týka vyhodnotenia, ak sa hodnotí počet rôznych spôsobov merania, dokáže ho zabezpečiť sám učiteľ. Podobne je to pri hodnotení presnosti – tu je potrebné, aby si učiteľ úlohu dopredu zodpovedne premeral. Podľa získaného výsledku potom môže posudzovať výsledky jednotlivých skupín. Ak je úlohou čo najoriginálnejší postup merania (teda subjektívna kategória), skupiny môžu hlasovať.

Slovným referátom odpadá obvyklá nepríjemná povinnosť spisovať protokol o laboratórnej úlohe a vyučovacia hodina získava gradáciu. Čas obmedzuje žiakov pri experimente (vedia, dokedy môžu merať) i pri prezentácii vlastných výsledkov. Nutnosť prezentácie výsledkov učí žiakov (podobne ako fyzikálny turnaj) hovoriť o svojej práci a vysvetľovať veci zrozumiteľne ostatným. To všetko sú atribúty, ktoré bežné laboratórne cvičenie nemôže poskytnúť. Tým sa samozrejme nezasadzujeme za ich zrušenie. Ponúkame iba jedno možnosť, ako občas spestriť vyučovanie fyziky.


V. Diskusné fórum k aktivite
hore

Fórum k tomuto príspevku

Iba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt