meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Hľadaný text - Databáza aktivít


Databáza aktivít - knižnica inšpirácií

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

I. Základná charakteristika aktivity | II. Didaktické ciele | III. Príprava aktivity | IV. Podrobný popis aktivity | V. Diskusné fórum k aktivite

Dátum pridaniaZdrojEmail autoroviPočet prístupovHodnotenie
15.09.2005 Pikomat poslať 503999 Buďte prvý!

Plavba cez úžinu temnôt

zobrazenie pre tlač

Celkový čas trvania aktivity Vek žiakov (v rokoch) Optimálny počet účastníkov Rozdelenie účastníkov Minimálny počet organizátorov Čas na technickú prípravu
1 až 2 hod. 10 až 25 2 až 50 Jednotlivci, Družstvá 1 až 8 členné 2 0:15 hod.

I. Základná charakteristika aktivity
hore

Anotácia:
Pirátske družiny na ceste za pokladom narazili na úžinu temnôt, cez ktorú sa musia, čo najrýchlejšie, ale hlavne bez ujmy, so svojou loďou preplaviť. Ako zdroj energie na plavbu im slúži ich mozgová aktivita v podobe správne vyriešených príkladov...

Kľúčové slová:
matematická hra, matboj, náboj, počítanie, logická hra, pikomat

Typ aktivity - forma:
Súťaž v matematickej hre (matboj) - Skupinový turnaj (Radový (stolový), Skupinky na jednom hracom pláne)
Súťaž v riešení úloh (náboj) - Skupinová súťaž

Predmet - oblasť:
Matematika - Geometria (Planimetria, Stereometria), Algebra, Aritmetika, Teória čísel, Kombinatorika, Logika

Predpokladané vedomosti:
priložené príklady majú obtiažnosť pre druhý stupeň ZŠ


II. Didaktické ciele
hore

Fáza poznávacieho procesu:
Precvičenie znalostí, Motivácia, Prepojenie viacerých oblastí

Kompetencie:
Komunikácia - počúvať a brať do úvahy názory iných ľudí, zúčastňovať sa na diskusiách a vyjadrovať svoje názory, obhajovať vlastný názor a argumentovať, spolupracovať s inými a pracovať v tíme, prispievať k práci skupiny a spoločnosti
Práca s informáciami - získavať informácie, radiť sa s ľuďmi vo svojom okolí, brať do úvahy skúsenosť, dávať veci do súvislosti a organizovať poznatky rôzneho druhu, ovládať matematické a modelové nástroje, posudzovať a hodnotiť


III. Príprava aktivity
hore

Pomôcky:
Papier, Písacie potreby, Počítač, Iné pomôcky, Tabuľa, Projektor

Iné pomôcky:
kalkulačka, sady príkladov, hrací plán (buď v počítači alebo na veľkom štvorčekovom papieri)

Čas na technickú prípravu:
15 minút


IV. Podrobný popis aktivity
hore

Súbory:
application/msworduzinatemnot.doc popis a pravidlá hry s poznámkami (0.96 MB)
application/mswordpiratpriklady.doc príklady (53 kB)
application/mswordpiratvysledky.doc príklady s výsledkami (68 kB)


Text:
Viď priložený text


V. Diskusné fórum k aktivite
hore

Fórum k tomuto príspevku

Iba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt