meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Hľadaný text - Databáza aktivít


Databáza aktivít - knižnica inšpirácií

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

I. Základná charakteristika aktivity | II. Didaktické ciele | III. Príprava aktivity | IV. Podrobný popis aktivity | V. Diskusné fórum k aktivite

Dátum pridaniaZdrojEmail autoroviPočet prístupovHodnotenie
15.09.2005 Bitland poslať 33684161 Buďte prvý!

Detektívna škola

zobrazenie pre tlač

Celkový čas trvania aktivity Vek žiakov (v rokoch) Optimálny počet účastníkov Rozdelenie účastníkov Odporúčaná časť dňa Minimálny počet organizátorov Čas na technickú prípravu
dlhodobo 6 až 15 15 až 50 Jednotlivci, Dvojice, Trojice, Družstvá, Všetci spolu, Koedukované dvojice 1 až 20 členné Ráno, Dopoludnie, Popoludnie, Večer, Noc 1 < 0:05 hod.

I. Základná charakteristika aktivity
hore

Anotácia:
Aranžmá, forma vzdelávacích aktivít vhodná pre vyučovanie v škole, pre viacdňové pobytové aktivity, tábory. Začnite svoj školský rok, letný tábor detektívnym príbehom, prípadne malou scénkou s detektívnou zápletkou a vaša detektívna škola môže začať.

Kľúčové slová:
pátranie, hľadanie, objavy, forma vzdelávania, motivácia

Typ aktivity - forma:
Projektová aktivita

Predmet - oblasť:
Matematika - Algebra, Teória množín, Kombinatorika, Pravdepodobnosť a štatistika, Logika, Aplikácie, Optimalizácia, Algoritmy
Fyzika - Mechanika, Elektrina a magnetizmus, Molekulová fyzika a termodynamika, Mechanické kmitanie a vlnenie a akustika, Optika, Astronómia a astrofyzika, Fyzika 20. storočia, História fyziky
Informatika - Informácie okolo nás (Kódy a šifry, Údajové štruktúry, Multimédiá), Počítačové systémy (História informatiky, Terminológia IT, Hardware), Algoritmy a algoritmizácia (Programovacie jazyky), Oblasti využitia informatiky (Software, aplikácie, Multimédiá, Počítačová sieť, Internet, Grafika a animácie), Informačná spoločnosť (Vírusy a Antivíry)

Predpokladané vedomosti:
primerané veku


II. Didaktické ciele
hore

Fáza poznávacieho procesu:
Precvičenie znalostí, Motivácia, Objavenie čiastočného poznatku (separované a univerzálny model), Objavenie poznatku

Kompetencie:
Práca s informáciami - využívať informačné a komunikačné technológie, získavať informácie, radiť sa s ľuďmi vo svojom okolí, zvažovať rôzne zdroje dát, dávať veci do súvislosti a organizovať poznatky rôzneho druhu, vytvárať a usporadúvať dokumentáciu, posudzovať a hodnotiť
Autonómia osobnosti - organizovať svoju vlastnú prácu, organizovať svoj učebný proces, robiť rozhodnutia, byť zodpovedný za svoje učenie sa


III. Príprava aktivity
hore

Pomôcky:
Papier, Písacie potreby, Hodinky

Čas na technickú prípravu:
menej ako 5 minút


IV. Podrobný popis aktivity
hore

Text:

Detektívna škola


Cieľom Detektívnej školy je motivovať účastníkov k poznávacej činnosti a k pripraveným aktivitám. Počas celého tábora (školského výletu, školského vyučovania, ...) sú aktivity ladené v duchu detektívnych zápletiek, pričom po úspešnom absolvovaní aktivity získava účastník vtipný titul so skratkou pripomínajúcou všeobecne známe skratky titulov. Na konci pobytu sa konajú záverečné skúšky. Účastník sa snaží, aby získal diplom s maximálnym počtom titulov pred menom aj za menom. Naša táborová detektívna škola sa začala už pri slávnostnom otvorení tábora Bitland. Po krátkom incidente s nebezpečným delikventom vírusom XY prizvaní členovia Bitland Yardu prisľúbili pomoc v zaškolení nových adeptov kvôli bezpečnosti krajiny Bitland. Počas celého tábora mohli deti v ohlásených aktivitách získať určený titul. Na konci tábora sa v čase vyhradenom na prednášky konali záverečné skúšky s patričnou oficialitou a dôstojnosťou zamerané na zopakovanie a otestovanie vedomostí získaných na táborových prednáškach, ale deti mali šancu získať titul aj za športovú, či umeleckú činnosť. Pri navrhovaní ohodnocovaných aktivít a skúšok sme dbali na to, aby každý účastník mal šancu získať aspoň 2 tituly a aby sa mohol prejaviť vo svojej obľúbenej oblasti. Na slávnostných promóciách a celkovom vyhodnotení tábora sa deťom odovzdali diplomy a ceny.


Vhodné táborové aktivity, tituly a skratky:


Bitman (Btm.) – Titul získali deti aktívne na prednáške o dvojkovej sústave alebo úspešné v záverečných skúškach v tomto predmete. Titul sme udelili aj predavačom v táborovom bufete kde sa platí bilármi (tiež dvojková sústava)
Shpehoonj (Sph.) - Titul získali deti na skúške z kreslenia portrétov účastníkov tábora. Kreslili spamäti tvár ľubovolného táborníka, skúšajúci ich prácu ohodnotil, prípadne spripomienkoval a pozval na opravnú skúšku. Portréty môžu byť vhodným spestrením programu ak sa očíslované vyvesia v priestoroch pobytu a každý účastník môže hodiť do pripravenej schránky svoj tipovací lístok s číslami a priradenými menami. Môžete odmeniť najúspešnejších tipujúcich aj najvernejších maliarov
Rambo (Rmb.) - Titul získali členovia víťaznej skupiny v hre, ktorá sa konala v džungli a pritom bola náročná na veľkú kapacitu pamäte (RAM). Deti nemajú pri sebe nič na zapisovanie. Na stromoch sú povešané papiere so slovami z jednej vety (poučka, plánovaná táborová hymna, ...) a číslom poradia slova vo vete. Úlohou skupín je vypátrať papiere, poskladať vetu a každý člen skupiny ju musí bezchybne povedať vedúcemu hry. Pri vysvetľovaní pravidiel hry je možné poukázať na úlohu operačnej pamäte v PC. Na dlhodobé uloženie informácii (aj po vypnutí PC) sa používa pevný disk, CD, diskety... tak ako keď my zapisujeme informácie do kníh, zošitov. Práve spustené programy potrebujú pamäť RAM s rýchlym prístupom. Keby PC nepoužíval RAM, spomalil by sa asi tak, ako keby ste si vy nič nevedeli zapamätať a jednotlivé slová by ste chodili zapisovať do tábora. Pamäť RAM má však menšiu kapacitu (menej viet sa do nej zmestí), vyššiu cenu za 1MB ako disk a nie sú v nej informácie uložené nastálo. Čo myslíte dokedy? Dokedy bude uložená veta vo vašej pamäti? No uvidíme na konci tábora.
Sleedill (Sld.) – titul získala účastníčka úspešná v rubrike BITPÁTRAČIK v táborových novinách ( „Pri práci detektíva sa mnohokrát stretnete s hľadaním nezvestných alebo podozrivých osôb. Preto by sme radi vyskúšali vaše schopnosti a zároveň vás požiadali o pomoc pri hľadaní určitej osoby. Hľadaná osoba má výšku viac ako 1 m, váha je neznáma, no je neobézna. Spozorovaná bola na volejbale. Posledne (10.7. 2005) mala oblečené dlhé nohavice a tričko. Osoba má zmysel pre humor a v kolektíve je obľúbená. Má dlhé nohy. Známe sú jej bežecké schopnosti. Má kamaráta s iniciálkami J.G. Dobre meno má aj u kráľa Pentijaka. Jej fyzické danosti ju predurčujú na úspech v topológii. Osoba je milovníkom zvierat a vlastní psa. V stredu osoba meškala na raňajky. Stratila dôležitú vec bežného nosenia. Má biele posteľné prádlo. Má veľa zubov, viac ako 20. Medzi obľúbenú zábavku patria aj piškôrky.“ )
Imaginer (Img.) - titul získali deti na skúške z programovania v Imagine
Fishcus (Fsh.) – titul získali deti na skúške z hlavolamov a matematických úloh. Titul mohli udeliť aj vedúci počas tábora za prejavenie mimoriadne bystrého úsudku
Tschmuchall (TSch.) – Titul získali najúspešnejší jednotlivci v hre Džungľa, kde je úlohou detí zachrániť čo najviac zvierat z územia ohrozeného potopou, pričom sa musia chrániť pred dravou zverou (vedúci). Hra je samostatne popísaná v databáze aktivít.
Bitbond 007 (Bb.) – Titul získali všetci účastníci pátracej nočnej hry
Crypteeck (Crc.) - Titul získali deti na skúške zo športovej zdatnosti. Museli prekonať prekážkovú trať v určenom limite.


V. Diskusné fórum k aktivite
hore

Fórum k tomuto príspevku

Iba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt