meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Hľadaný text - Databáza aktivít


Databáza aktivít - knižnica inšpirácií

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

I. Základná charakteristika aktivity | II. Didaktické ciele | III. Príprava aktivity | IV. Podrobný popis aktivity | V. Diskusné fórum k aktivite

Dátum pridaniaZdrojEmail autoroviPočet prístupovHodnotenie
15.09.2005 Sezam a Sezamko poslať 436968 Buďte prvý!

Seminár o pohybe

zobrazenie pre tlač

Počet stretnutí Celkový čas trvania aktivity Vek žiakov (v rokoch) Optimálny počet účastníkov Rozdelenie účastníkov Odporúčaná časť dňa Minimálny počet organizátorov Čas na technickú prípravu
4 dlhodobo 13 až 17 1 až 10 Všetci spolu Popoludnie, Večer 1 < 0:05 hod.

I. Základná charakteristika aktivity
hore

Anotácia:
Z fyzikálneho hľadiska je seminár je zameraný na vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa pohybu a na vzťahy medzi veličinami ako sú dráha, rýchlosť a čas. Z matematického hľadiska ide hlavne o propedeutiku derivácií a integrálov.

Kľúčové slová:
seminár, derivácia, integrál, graf, pohyb, dráha, poloha, čas, rýchlosť, zrýchlenie, trajektória

Typ aktivity - forma:
Seminár - Riešenie problému

Predmet - oblasť:
Matematika - Funkcie, Aplikácie, Algoritmy
Fyzika - Mechanika

Predpokladané vedomosti:
V podstate žiadne. Výhodou je poznanie grafu (zakreslený priebeh funkcie).


II. Didaktické ciele
hore

Fáza poznávacieho procesu:
Precvičenie znalostí, Motivácia, Objavenie čiastočného poznatku (separované a univerzálny model), Objavenie poznatku

Kompetencie:
Komunikácia - zúčastňovať sa na diskusiách a vyjadrovať svoje názory, obhajovať vlastný názor a argumentovať
Práca s informáciami - získavať informácie, brať do úvahy skúsenosť, dávať veci do súvislosti a organizovať poznatky rôzneho druhu, rozumieť grafom, diagramom a tabuľkám
Autonómia osobnosti - organizovať svoj učebný proces, nachádzať nové riešenia, byť zodpovedný za svoje učenie sa


III. Príprava aktivity
hore

Pomôcky:
Papier, Písacie potreby

Čas na technickú prípravu:
menej ako 5 minút


IV. Podrobný popis aktivity
hore

Súbory:
application/mswordseminar_pohyb.doc 9-stranový podrobný dokument o tomto seminári. (130 kB)


Text:
V priloženom dokumente (9 strán) sa toho dozviete oveľa viac. Najskôr v ňom sú vysvetlené niektoré technické detaily týkajúce sa priebehu seminára a jeho organizácie (organizačná časť), a potom sa venuje jeho odbornej náplni (odborná časť). Veľká (a najdôležitejšia) časť odbornej časti je venovaná deriváciám a integrálom, ale samozrejme, tieto pojmy sa účastníci vôbec nedozvedia. Ide o to, že treba zostrojiť graf rýchlosti, ak máme nakreslený graf dráhy daného pohybu (rýchlosť je derivácia dráhy), a naopak, zostrojiť graf dráhy, ak máme graf rýchlosti (dráha je integrálom rýchlosti). Okrem fyzikálneho rozmeru tohto seminára, ide vlastne aj o istú propedeutiku derivácii a integrálov. Menšia časť je venovaná vysvetleniu základných pojmov týkajúcich sa pohybu (to je hneď na začiatku odbornej časti).


V. Diskusné fórum k aktivite
hore

Fórum k tomuto príspevku

Iba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt