meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line

Hľadaný text - Databáza aktivít


Databáza aktivít - knižnica inšpirácií

Upozornenie: na tomto mieste sa zobrazuje len výber z databázy. Kompletná databáza je dostupná pre prihlásených užívateľov.

I. Základná charakteristika aktivity | II. Didaktické ciele | III. Príprava aktivity | IV. Podrobný popis aktivity | V. Diskusné fórum k aktivite

Dátum pridaniaZdrojEmail autoroviPočet prístupovHodnotenie
14.09.2005 Pikofyz, FKS poslať 161390 Buďte prvý!

Fyzikálny turnaj

zobrazenie pre tlač

Celkový čas trvania aktivity Vek žiakov (v rokoch) Optimálny počet účastníkov Rozdelenie účastníkov Odporúčaná časť dňa Minimálny počet organizátorov Čas na technickú prípravu
celý deň až dlhodobo 12 až 25 10 až 50 Družstvá 2 až 10 členné Dopoludnie, Popoludnie 1 celý deň

I. Základná charakteristika aktivity
hore

Anotácia:
Fyzikálny turnaj je vlastne iba jedna špeciálna (a trochu komplikovanejšia) forma súťaže v riešení úloh. Úlohy sú v FT dopredu dané a známe všetkým družstvám – všetci teda riešia rovnaké problémy – často do veľkej miery založené na experimentoch. Na samotnej súťaži družstvo prezentuje niekoľko úloh, ale zároveň aj oponuje riešenia iných družstiev. Študenti sa tak zdokonaľujú nie len vo fyzike.

Kľúčové slová:
turnaj

Typ aktivity - forma:
Projektová aktivita

Predmet - oblasť:
Fyzika - Úvod do štúdia fyziky, Mechanika, Elektrina a magnetizmus, Molekulová fyzika a termodynamika, Mechanické kmitanie a vlnenie a akustika, Optika, Astronómia a astrofyzika, Fyzika 20. storočia, História fyziky

Predpokladané vedomosti:
Podľa konkrétnych úloh


II. Didaktické ciele
hore

Fáza poznávacieho procesu:
Prepojenie viacerých oblastí

Kompetencie:
Komunikácia - hovoriť na verejnosti, počúvať a brať do úvahy názory iných ľudí, zúčastňovať sa na diskusiách a vyjadrovať svoje názory, obhajovať vlastný názor a argumentovať, čítať a písať vo viacerých jazykoch, rozumieť a hovoriť viacerými jazykmi, spolupracovať s inými a pracovať v tíme
Práca s informáciami - využívať informačné a komunikačné technológie, získavať informácie, konzultovať s expertmi, zvažovať rôzne zdroje dát, dávať veci do súvislosti a organizovať poznatky rôzneho druhu, vytvárať projekty, ovládať matematické a modelové nástroje, rozumieť grafom, diagramom a tabuľkám, posudzovať a hodnotiť


III. Príprava aktivity
hore

Pomôcky:
Papier, Písacie potreby, Meracie prístroje, Počítač

Čas na technickú prípravu:
celý deň


IV. Podrobný popis aktivity
hore

Súbory:
application/mswordfyzikalnyturnaj.doc Pravidlá súťaže (123 kB)


Text:

Fyzikálny turnaj


Fyzikálny turnaj je vlastne iba jedna špeciálna (a trochu komplikovanejšia) forma súťaže v riešení úloh. Na Slovensku sa organizuje aj celoštátne (pod názvom Turnaj mladých fyzikov, TMF) a medzinárodne sa do nej zapája stále väčší počet krajín (naposledy vo Švajčiarsku to bolo 24 krajín). V roku 2006 sa jej devätnásty medzinárodný ročník uskutoční na Slovensku.
Úlohy sú v TMF dopredu dané a známe všetkým družstvám – všetci teda riešia rovnaké problémy – často do veľkej miery založené na experimentoch. Na samotnej súťaži družstvo prezentuje niekoľko úloh, ale zároveň aj oponuje riešenia iných družstiev. Študenti sa tak zdokonaľujú nie len vo fyzike. S ohľadom na charakter zadávaných úloh a pravidlá súťaže tak spomedzi schopností, ktoré TMF rozvíja, môžeme vybrať napríklad:
  • tímovú a dlhodobú prácu
  • štúdium literatúry a vyhľadávanie na internete
  • verejné prezentovanie vlastných výsledkov, schopnosti komunikovať a argumentovať
  • prispôsobenie sa medzinárodnému prostrediu

Tu navrhneme možné úpravy a zjednodušenia, ktoré uľahčia organizáciu fyzikálneho turnaja v rámci Vášho vyučovania.


V. Diskusné fórum k aktivite
hore

Fórum k tomuto príspevku

Iba zaregistrovaní užívatelia môžu prispievať do fóra.
Registrácia

Od kohoDátumVec
Text
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt