meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line


Autori projektu - www.UcmeRadi.sk


Ing. Mgr. Martin Hriňák

Ing. Mgr. Martin Hriňák

Email martin.hrinak@ucmeradi.sk
PôsobiskoFMFI UK a MPC, Tomášikova 4, Bratislava
Profil
Na FMFI UK som vyštudoval odbor Matematika - Matematická analýza a Doplňujúce štúdium učiteľskej aprobácie predmetu matematika a na NHF EU špecializáciu Bankovníctvo. V súčasnosti som doktorandom na FMFI UK v odbore aplikovaná matematika a pracujem ako projektový manažér v Metodicko-pedagogickom centre na Tomášikovej ul. v Bratislave. Na FMFI UK mám na starosti výber a prípravu fakultného družstva na matematické súťaže a vyučujem predmet Metódy riešenia matematických úloh. Organizovaniu korešpondenčných seminárov MATMIX a PIKOMAT sa venujem už deviaty rok. V minulosti som patril aj medzi organizátorov korešpondenčných seminárov BKMS, PIKOFYZ a FyzIQ.

Projektový manažér

Ing. Peter Halák

Metodickí pracovníci

1. Overovanie materiálov
RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
Pavol Cvik
Mgr. Róbert Hajduk
Ing. Mgr. Martin Hriňák
Ing. Mgr. František Kardoš
Mgr. Katarína Kurucová
Mgr. Daniel Pastor
Emília Miťková
PaedDr. Ján Žabka

2. Spracovanie materiálov a umiestnenie na portál
Vlasta Gubášová
Ing. Mgr. Martin Hriňák
Irina Malkin Ondík
Mgr. Ivan Masaryk, PhD.
Mgr. Daniel Pastor
Ing. Peter Vargovčík
Mgr. Lenka Vojteková

3. Príprava školení
Pavol Cvik
RNDr. Matúš Medo
Mgr. Ľuboš Steskal
Mgr. Dagmar Ševerová
Ing. Peter Vargovčík
Emília Miťková

4. Školitelia
RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
RNDr. Katarína Bachratá, PhD.
Mgr. Michal Forišek
Ing. Peter Halák
Ing. Mgr. Martin Hriňák
Mgr. Rastislava Haláková
Ing. Mgr. František Kardoš
PaedDr. Ľubomír Konrád
Mgr. Katarína Kurucová
Irina Malkin Ondík
Mgr. Ivan Masaryk, PhD.
RNDr. Matúš Medo
Mgr. Peter Novotný
Ing. Marek Štofánik
Mgr. Lenka Vojteková
Ing. Peter Vargovčík
PaedDr. Ján Žabka

5. Tútori e-learningovej časti
Irina Malkin Ondík - Fyzika
Ing. Mgr. Terézia Vargovčíková - Informatika
Mgr. Lenka Vojteková - Matematika

Programátori

Martin Lauko
Michal Prusák
Kamil Janega
Mgr. Katarína Kurucová
Ing. Peter Vargovčík
Ing. Mgr. Terézia Vargovčíková

Administratívni pracovníci a obslužný personál

Ing. Peter Halák
Melinda Haláková
Mgr. Rastislava Haláková
Zuzana Megliťová
Ing. Juraj Suchánek


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt