meno:

heslo:

    1 užívateľ on-line


Autori projektu - www.UcmeRadi.sk


RNDr. Katarína Bachratá, PhD.

RNDr. Katarína Bachratá, PhD.

Email katarina.bachrata@ucmeradi.sk
PôsobiskoFakulta riadenia a informatiky, Žilinská Univerzita v Žiline
Profil
V rokoch 1979 až 1984 som vyštudovala MFF UK, odbor matematická analýza. Od roku 1986 pôsobím na Žilinskej univerzite, kde sa venujem vyučovaniu aplikovaných matematických predmetov a využitiu náhodných procesov pri počítačovom spracovaní reči (VoIP) a starám sa spolu s manželom o naše tri deti (Veroniku, Alenku a Martina). Od roku 1979 sa venujem práci s deťmi základných a stredných škôl v oblasti záujmovej matematiky a starostlivosti o talenty, ako aj súvisiacim pedagogickým a didaktickým problémom. Konkrétne ide o dlhoročné vedenie a organizovanie matematických krúžkov, matematických táborov a korešpondenčných seminárov. Momentálne sa podieľam na práci KS SEZAMKO a SEZAM pre žiakov ZŠ a matematického klubu MaK pre žiakov SŠ a na opravovaní MO kategórie A. V posledných rokoch sa intenzívnejšie venujem aj príprave a školení dobrovoľníkov pracujúcich v tejto oblasti.

Projektový manažér

Ing. Peter Halák

Metodickí pracovníci

1. Overovanie materiálov
RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
Pavol Cvik
Mgr. Róbert Hajduk
Ing. Mgr. Martin Hriňák
Ing. Mgr. František Kardoš
Mgr. Katarína Kurucová
Mgr. Daniel Pastor
Emília Miťková
PaedDr. Ján Žabka

2. Spracovanie materiálov a umiestnenie na portál
Vlasta Gubášová
Ing. Mgr. Martin Hriňák
Irina Malkin Ondík
Mgr. Ivan Masaryk, PhD.
Mgr. Daniel Pastor
Ing. Peter Vargovčík
Mgr. Lenka Vojteková

3. Príprava školení
Pavol Cvik
RNDr. Matúš Medo
Mgr. Ľuboš Steskal
Mgr. Dagmar Ševerová
Ing. Peter Vargovčík
Emília Miťková

4. Školitelia
RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
RNDr. Katarína Bachratá, PhD.
Mgr. Michal Forišek
Ing. Peter Halák
Ing. Mgr. Martin Hriňák
Mgr. Rastislava Haláková
Ing. Mgr. František Kardoš
PaedDr. Ľubomír Konrád
Mgr. Katarína Kurucová
Irina Malkin Ondík
Mgr. Ivan Masaryk, PhD.
RNDr. Matúš Medo
Mgr. Peter Novotný
Ing. Marek Štofánik
Mgr. Lenka Vojteková
Ing. Peter Vargovčík
PaedDr. Ján Žabka

5. Tútori e-learningovej časti
Irina Malkin Ondík - Fyzika
Ing. Mgr. Terézia Vargovčíková - Informatika
Mgr. Lenka Vojteková - Matematika

Programátori

Martin Lauko
Michal Prusák
Kamil Janega
Mgr. Katarína Kurucová
Ing. Peter Vargovčík
Ing. Mgr. Terézia Vargovčíková

Administratívni pracovníci a obslužný personál

Ing. Peter Halák
Melinda Haláková
Mgr. Rastislava Haláková
Zuzana Megliťová
Ing. Juraj Suchánek


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

O projekteAutoriKontakt